Under korona ble en by som Oslo, med mange ansatte innen servicenæringer, hardt rammet av ledighet og permitteringer. Nå er situasjonen en helt annen.

Snudd opp ned siden korona: Ledigheten holder seg på historisk lavt nivå i Oslo

Under korona hadde Oslo høye arbeidsledighets- og permitteringstall. Nå er situasjonen motsatt - ledigheten ligger på 2,1 prosent og ser ut til å flate ut på et historisk lavt nivå.

Publisert

— Det er normalt at ledigheten går litt opp i juni, sier Thone Nordlund, direktør i Nav Oslo.

Men tallene viser kun en marginal økning med 39 nye arbeidsledige registrert i Oslo i juni. Dermed kan ledighetstallene har stabilisert seg på drøyt 2 prosent.

— Stor etterspørsel etter arbeidskraft

— Ledigheten i Oslo er fortsatt på et historisk lavt nivå, og som forventet ser vi at ledigheten har begynt å flate ut, sier Nordlund.

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 3,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Deretter følger Stovner med 2,9 prosent.
  • Lavest andel helt ledige har bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand med 1,3 prosent.
  • Høyest ledighet finner vi i bydel Søndre Nordstrand hvor 1,4 prosent av arbeidsstyrken er delvis ledige. Deretter følger Stovner og Alna med 1,1 prosent.
  • Lavest andel delvis ledige har bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Østensjø og Ullern, med henholdsvis 0,6 prosent.
Powered by Labrador CMS