Oslo-politiet avholdt en helg i juni flere promillekontroller der folk på elsparkesykkel ble stanset. Nå står flere promillesaker i kø for å bli behandlet i tingretten.
Oslo-politiet avholdt en helg i juni flere promillekontroller der folk på elsparkesykkel ble stanset. Nå står flere promillesaker i kø for å bli behandlet i tingretten.

Stor forskjell i promillebøter til elsparkesyklister ulike steder i landet - Oslo er "billigst"

I to ferske promilledommer mot elsparkesyklister i Rogaland får førerne bøter på 88.000 og 80.000 kroner. I en dom fra Oslo i høst fikk imidlertid en kvinne "bare" 45.000 kroner i bot. Nå må Høyesterett inn og fastsette straffenivået, mener profilert forsvarsadvokat.

Publisert

— Det er helt åpenbart behov for en rettsavklaring, sier advokat Brynjar Meling til Rett24.

Bakgrunnen for uttalelsen fra den profilerte advokaten er de store forskjellene i straff idømt for promillekjøring med elsparkesykkel. I Oslo er nivået for eksempel mye lavere enn i Rogaland.

To bøter på 15.000 i Oslo

Forskriften om en promillegrense på 0.2 ble innført i sommer. Da Oslo-politiet i juli hadde en storkontroll en hel helg, ble blant annet en 26 år gammel kvinne tatt med promille på elsparkesykkel i Hausmannsgate.

I Oslo tingrett erkjente hun promillekjøring og ble idømt en bot på 45.000 kroner samt inndragelse av førerkortet i 12 måneder. Ved to andre tilfeller av promillekjøring på elsparkesykkel har bøtene i Oslo tingrett vært på 15.000 kroner.

Advokat Brynjar Meling vil at Høyesterett fastsetter et straffenivå for promillekjøring på elsparkesykkel som er likt over hele landet.
Advokat Brynjar Meling vil at Høyesterett fastsetter et straffenivå for promillekjøring på elsparkesykkel som er likt over hele landet.

I Sør-Rogaland tingrett ble to elsparkesyklister idømt bøter på henholdsvis 88.000 kroner og 80.000 kroner. Bakgrunnen for de voldsomme forskjellene er at tingrettene ikke er enige om hvordan bøtenivået for denne type overtredelser skal fastsette, skriver Rett24.

— Et femtitalls saker i kø

I saken der føreren ble idømt 80.000 kroner i bot fikk kvinnen også inndratt førerkortet i 18 måneder. Mens det tilsvarende lovbruddet i Oslo førte til inndragelse i 12 måneder.

— Allerede nå står det et femtitalls saker i kø, hvor retten i første instans skal manøvrere i et farvann hvor man har et forarbeid til en forskriftsendring som ikke drøftet sentrale spørsmål i reaksjonsfastsettelsen, sier Meling til Rett24.

Nå mener forsvarsadvokaten at den svært ulike rettspraksisen i Oslo og Stavanger bør behandles av Høyesterett. Det innebærer at dommene i så tilfelle ikke går den vanlige veien via en anke til lagmannsretten, men direkte til landets høyeste rettsinstans.

— Rent statistisk er det små muligheter for at begjæringen om direkteanke etter straffeprosessloven § 8 skal føre frem. Det er svært sjelden Høyesterett samtykker til å la saker hoppe over lagmannsretten, skriver Rett24.

Powered by Labrador CMS