DEBATT

Oslo 20231001. F.v.: Grunde Almeland, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg, Marit Vea, Anne Lindboe, James Stove Lorentzen på vei til byrådsforhandlinger mellom Høyre og Venstre i Oslo som startet søndag formiddag. Partiene skal innledningsvis diskutere kriminalitet og beredskap.
– Vi trenger et byråd som aktivt prioriterer likestilling for funksjonshemmede, sier Simen Bondevik.

– Husk vår tids viktigste likestillingskamp, Lae Solberg

Vi trenger en likestillings-revolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vår tids viktigste likestillingskamp vil vi alltid løfte, og vi håper at Eirik Lae Solberg (H) vil ta kampen sammen med oss!

Publisert

Det som etter alt å dømme blir Oslos neste byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), sitter i disse dager i byrådsforhandlinger med Venstre. Viktige beslutninger om hvilken retning det nye byrådet vil ta byen vår de neste årene taes. Jeg har en oppfordring til Lae Solberg og Høyre: husk vår tids viktigste likestillingskamp!

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet, samtidig som de av oss med nedsatt funksjonsevne er blant de mest diskriminerte gruppene i landet vårt. Dessverre ser vi også konkrete resultater av denne systematiske diskrimineringen her i Oslo.

Skremmende mange eksempler

Barn med nedsatt funksjonsevne kommer seg ikke fysisk inn på flere av byens skoler. Store deler av Oslos kollektivtransport er ikke universelt utformet. BPA-ordningen er for svak. TT-kort-ordningen har store mangler.

Mange blir utslitt av å være i kontakt med tjenestene som egentlig skal hjelpe deg. Dette er bare noen få av de skremmende mange eksemplene på diskrimineringen de av oss med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for.

Et viktig grep

For å få en slutt på denne diskrimineringen trenger vi et byråd som aktivt prioriterer likestilling for funksjonshemmede. Et flertall i bystyret, blant annet bestående av Høyre og Venstre, besluttet forrige periode en sentralisering av BPA-ordningen i Oslo.

Det er en veldig god start på likestillingskampen, og et viktig grep mot for store forskjeller mellom bydelene.

Kampen må tas videre

Nå må denne kampen tas flere skritt videre. Vi i Partiet Sentrum har omfattende politikk på feltet. Noen av forslagene jeg håper Lae Solberg (H) vil ta med i sin byrådsplattform er at CRPD legges til grunn for alt arbeid

Fakta

CRPD er kort for FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det betyr at Oslo skal være en universelt utformet by innen 2030 og at økonomiske bevilgninger følger av dette, at BPA-ordningen styrkes samtidig som egenandelen fjernes og at taket på antall TT-kort-turer fjernes.

Vi trenger en likestillings-revolusjon

Jeg ønsker Høyre og Lae Solberg lykke til med viktige forhandlinger. Det blir spennende å følge med på hva slags politisk plattform Høyre og Venstre blir enige om.

Vi i Partiet Sentrum vil bruke rollen vår i bystyret til å jobbe for at Oslo blir en menneskerettighetsby, hvor alle mennesker får rettighetene sine innfridd uavhengig av minoritetstilhørighet.

For å oppnå det trenger vi blant annet en likestillings-revolusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vår tids viktigste likestillingskamp vil vi alltid løfte, og vi håper at Solberg vil ta kampen sammen med oss!

Powered by Labrador CMS