DEBATT

Neuberggata 24 på Majorstua er en kommunal bygård, kjøpt av Boligbygg fra Mano Eiendom

– Dyre boliger kan ikke være den nye oljen i Oslo

Vi trenger tiltak for å få boligprisene ned. Det er en riktig utvikling for oslofolk og kommer til å bli en av de viktigste sakene i stortingsvalget kommende år.

Publisert

Hva skal vi leve av etter oljen? Dette er et spørsmål som ofte florerer i samfunnsdebatten, men politikken er klar. Det er så gunstig å kjøpe seg inn i et boligprosjekt, leie ut eller eie tomter at dersom du har noen millioner ekstra å investere, så bør du plassere det i bolig. Det er ikke investorene, men politikerne som har skapt dette systemet.

Hvert år lager Kapital en liste over de 400 rikeste i Norge. Den bransjen flest personer (en solid fjerdedel av listen) har tjent milliardene sine på, er eiendom.

Legger du sammen alle som har tjent penger på sjømat, industri, hotell og reiseliv, så matcher du antallet «eiendomsutviklere». Med andre ord: Bolig er det vi skal leve av etter oljen.

Bolig for folk, ikke spekulanter

De fleste hevder at bolig handler om mer enn økonomi. Det handler om trygghet, et sted å føle seg hjemme. Men med en prisvekst som er så ekstrem at en sykepleier i full jobb kun har tilgang på 2,7 prosent av boligmassen i Oslo, kan man spørre seg om når bolig ble et spekulasjonsobjekt og ikke et sted å bo.

Enkelte steder har det gått så langt at det nesten er like vanlig å leie som å eie, for eksempel i bydel Frogner. Fire av ti boliger er en sekundærbolig.

Men for å stanse prisveksten og hindre at spekulasjon driver prisen videre opp, må vi som samfunn være enige i at bolig først og fremst er et sted man skal bo – ikke tjene penger. Dersom vi mener det, kan vi begynne å iverksette en kraftfull politikk som kan få prisene ned.

Men da utfordres sterke krefter. Det er mange som har blitt rike på eiendom, og de blir neppe glade når man begrenser dagens gunstige ordninger og igjen starter en aktiv boligpolitikk.

Vi må gjenreise boligpolitikken

Å få ned prisen på å kjøpe en bolig og å få ned leieprisene vil være bra for å hindre økende økonomisk ulikhet. Men dette er ingen enkel sak, og det er ingen enkelttiltak som vil løse problemet. Men summen av en aktiv boligpolitikk kan få det til.

Å skru til skattefordelene er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det må bli mindre lukrativt å eie flere boliger. Da må vi fjerne rentefradraget for store lån, fjerne formuerabatten på sekundærboliger og innføre en særskatt på sekundærbolig. Og ettersom boligspekulantene løpende tjener gode penger, er formueskatten viktig å øke for å omfordele den enorme fortjenesten de har og fremdeles høster.

Det må også bygges flere boliger for å dekke etterspørselen. Det er en gylden mulighet til å bygge ut en tredje boligsektor med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet.

Ikke-kommersielle boliger

Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet. På den måten kan aktører som drive boligbygging og utleie uten profitthensyn bidra til å presse ned prisene.

Et eksempel på en slik ordning som fungerer godt i dag, for en begrenset del av markedet, er studentboliger. De letter trykket på det alminnelige leiemarkedet og kan bygges og driftes rimeligere enn det kommersielle markedet.

Derfor er det viktig å øke ambisjonene når det kommer til bygging av studentboliger for å senke etterspørselen på leiemarkedet. Det er bra for studentene, men også for alle andre.

En boligpolitikk for folk

Vi trenger en kombinasjons av ulike tiltak for å få boligprisene ned. Det er ikke bare en riktig utvikling, men viktig for folk og kommer til å bli en av de viktigste sakene i stortingsvalget kommende år.

Det er stor forskjell på høyresiden, som ikke vil gjeninnføre en aktiv boligpolitikk, og venstresiden, som vil ta et oppgjør med boligspekulantene. Nå er det på tide med en boligpolitikk for folk – ikke spekulanter.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS