Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg. Og brannskader i en oppgang og røykutvikling førte til at politi og brannvesen evakuerte beboere i fire oppganger.

En person pågrepet etter brann på Torshov. Naboer forteller om mye trøbbel i belastet og utrygt bomiljø

Politiet har pågrepet en person etter brann i bygården ved Haarklous plass sent mandag. Naboer og beboere forteller om porter som ikke lar seg låse, åpne utgangsdører, innbrudd og uvedkommende i oppganger, loft og i kjellere.

Publisert

Nødetatene meldte om brannen klokken 23.15 mandag kveld. Den skal ha startet på loftet i den treetasjes gården ved Haarklous plass, bygd på 1930-tallet.

Politiet har siktet den pågrepne personen etter brannen, opplyser politiadvokat og påtaleansvarlig Vilde Humlegård ved Oslo politidistrikt til VårtOslo.

Humlegård vil ikke si noe mer om pågripelsen, kjønn, alder på den pågrepne, eller om eventuell tilhørighet og tilknytning til nærmiljøet.

Omfattende skader på loft og oppgang

Politiet vil heller ikke opplyse hva vedkommende har forklart i avhør, hva vitneavhør har frembragt av informasjon eller hva siktelsen går ut på.

Humlegård ønsker ikke å komme inn på mulige årsaker til brannen, men bekrefter altså at den siktede og pågrepne personen er tatt inn for avhør.

— Vi har startet en bred etterforskning, og både tekniske og taktiske undersøkelser, men det er for tidlig å gå ut med om dette var en feil i det elektriske anlegget, en teknisk svikt eller noe annet.

Bygården der det brant ligger i krysset Haarklous plass og Kyrre Grepps gate. Brannen har ført til omfattende skader i loftsetasjen, og oppgangen der det har brent. Det var også kraftig røykutvikling.

Verst gikk brannen utover loftsetasjen i denne oppgangen, der det oppsto til dels store skader, mye røykutvikling, nedsoting, vannskader

Et femtitalls beboere i fire oppganger i bygården ble midlertidig evakuert. Noen av dem har fått flytte inn igjen, mens andre må finne andre steder å bo. Ingen personer ble skadd i brannen.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg. Og brannskader i en oppgang og røykutvikling førte til at politi og brannvesen evakuerte beboere i fire oppganger i gården.

— Hvem som helst kan ta seg inn i gården

Da VårtOslo var på brannstedet tidlig tirsdag morgen og da var det ikke folk å se i gården. Politiets sperringer sto igjen etter nattens brann, og det lå skum fra slukningsarbeidet og utrullede brannslanger i gata.

Utenfra var det lite å se til at det hadde brent, med unntak av litt sot i takets gesimser, oppgang og vinduer på vidt gap.

VårtOslo har i løpet av dagen snakket med beboere og naboer i området. Ingen av dem vi har vært i kontakt med ønsker å fortelle noe med fullt navn og bilde. De oppgir hensyn til personvern og egen sikkerhet som årsak.

Anonymt får vi vite noe om hva de hevder å ha sett, hørt eller vet om brannen — og om bomiljøet.

To porter fører inn til bygården der det brant natt til tirsdag, i kvartalet Nordkappgata/Kyrre Grepps gate/ Harklous plass. Begge portene står åpne døgnet rundt, ifølge beboerne .

Naboer og beboere forteller om et bomiljø der porter til gårdene ikke lar seg låse, om utgangsdører som stadig står åpne, og låser som gjør at branndører og utgangsdører ikke smekker i uten manuell hjelp, om innbruddsforsøk og stadig trafikk av uvedkommende i oppganger, på loft og i kjellere.

Forteller om rus, bråk og uro

En nabo har bodd i området i flere tiår, og påpeker blant annet:

— De to portene inn til den aktuelle branngården er ikke låsbare, og står alltid åpne. Hvem som helst kan ta seg inn og ut av gården døgnet rundt. Dørene står ofte ulåst til oppgangene, det er stadig innbrudd, sier naboen til VårtOslo.

Boligbygg har gjort porten både høy og vid. Men låses, det kan den ikke,slik det fremgår av dette bildet.

— Jeg har selv påtruffet og jaget uvedkommende ut både på loft, i kjeller og i oppgangen der jeg bor. Kan ikke si jeg er overrasket. Det har vært mange brannerog branntilløp rundt Haarklous plass de siste årene, forteller en annen nabo.

Hen forteller om mye rus - narkotikabruk, forsøpling, fyll, uro og bråk, og at det har vært sånn i årevis, med den usikkerhet og utrygghet det kan medføre i et miljø der det bor mange eldre og mange barbnefamilier.

Kommunalt eid gård - Boligbygg svarer

For de fleste i dette nabolaget er tilstandsbeskrivelsen gjennom år en velkjent tematikk. Mange av beboerne i gårdene rundt bruker denne solrike septemberdagen i det fint opparbeidede uteområdet på Haarklous plass . Der påtreffer vi en eldre mann, som etter en kort samtale sier:

— Få eller ingen her ønsker å fortelle noe som helst om bomiljøet, av frykt for både egen sikkerhet og for å slippe bråk og ubehageligheter med Boligbygg.

Den kommunale eieren av branngården — og flere andre gårder i området — er det kommunale foretaket Boligbygg. VårtOslo ber som følge av brannen om intervjuer med relevante ansvarlige, avklaring på en del forhold, og kommentarer til det beboere og folk i nærmiljøet forteller.

Vi blir bedt om å stille spørsmål skriftlig, slik at Boligbygg kan gi skriftlige svar. Her er spørsmålene fra VårtOslo:

— Hvordan vurderer Boligbygg driftsforholdene og vedlikeholdstilstanden i den aktuelle gården, herunder sikkerhet ved låsing av inngangsdører/dører til oppgang/branndører/ og - låsing av porter inn til gården?

Bydelen og kommunen har opparbeidet et populært og velholdt grøntområde for beboerne rundt Haarklos plass, og en gate er stengt for gjennomgangstrafikk, slik at barn kan leke trygt.

— Hvordan vurderer Boligbyggs ansvarlige bomiljøets beskaffenhet, nå, og gjennom de siste årene?

-- Hva gjør Boligbygg for å ivareta tilfredsstillende brannvern og sikkerhet i gården/sine gårder?, herunder rømningsveier/brannvernutstyr/stiger/tau/brannmeldere?

Boligbygg viser i sitt skriftlige svar til at politiet undersøker årsaken til brannen på loftet ved Haarklous plass.

— I tillegg til brannskadene på loftet ble to leiligheter vannskadet, og må rehabiliteres, skriver Boligbyggs kommunikasjonssjef Kristin Øyen i en epost til VårtOslo

— Det var ingen personskader, og beboerne i de andre leilighetene i oppgangen har flyttet inn igjen i dag. Når det gjelder brannsikkerheten i denne gården er den heldetektert, og det pågår et sprinklerprosjekt (automatisk brannslokking) der nå, skriver kommunikasjonssjefen.

— Når det gjelder øvrige spørsmål har vi ikke mulighet til å svare på disse i dag, men kan komme tilbake til disse dersom det fortsatt er aktuelt, skriver hun.

Powered by Labrador CMS