Ingjerd Sælid GIlhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Obos har solgt 1000 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller

I september rundet OBOS 1000 solgte boliger med nye boligkjøpsmodeller. 40 prosent av alle nye leiligheter OBOS har solgt de siste månedene, er solgt på denne måten.

Publisert

OBOS har som ambisjon å tilby medlemmene rundt 8500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller de neste fem årene, de fleste av dem i Oslo-området.

– Det er inspirerende å se at vi virkelig lykkes med å hjelpe flere inn på boligmarkedet, ikke minst førstegangskjøperne. Vi er styrket i troen på at vi er på rett vei, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Populære løsninger

Nå selges én av tre nye borettslagsleiligheter med deleie. Da kjøper du leiligheten sammen med OBOS og eier mellom 50 og 90 prosent fra starten. Kjøperen betaler markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Etter hvert kan du kjøpe deg opp i boligen til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.

– Målet er at 70 prosent av alle nye borettslagsleiligheter OBOS bygger i Stor-Oslo, skal tilbys med deleie og Bostart, sier Sælid Gilhus.

Bostart vil si at du kjøper leiligheten til rundt ti prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen, men når boligen skal selges, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris.

Nå er det solgt til sammen over 1000 leiligheter med deleie og Bostart, og deleie-modellen slår best an.

Mange er førstegangskjøpere

– Den store etterspørselen har kommet raskere enn ventet. Det bekrefter det vi allerede visste: Mange har ikke mulighet til å kjøpe seg sitt eget hjem i dagens tøffe boligmarked. De trenger alternative veier inn, sier Ingjerd Sælid Gilhus.

– Mange av kjøperne er førstegangskjøpere i Oslo-området som sliter med å spare opp nok egenkapital – til tross for at de har fast jobb og vanlig inntekt. Vi ser også at ordningen passer andre grupper som nyskilte og barnefamilier som trenger ekstra plass, sier Gilhus.

Ber om lovendring

Gilhus tror likevel det vil bli solgt færre deleie-leiligheter framover. Rentehopp og høy prisstigning vil trolig dempe etterspørselen etter boliger generelt. I tillegg er OBOS flere steder i ferd med å bli utsolgt for deleie-boliger.

Borettslagsloven sier nemlig at et boligbyggelag bare kan eie inntil 20 prosent av leilighetene i et borettslag. Fordi OBOS er deleier i alle leilighetene som blir solgt med deleie, kan OBOS bare selge hver femte leilighet med ordningen.

– Vi mener at loven må endres. Det er et paradoks at når vi endelig har fått på plass en sosialt bærekraftig modell i boligmarkedet, som politikerne lenge har etterspurt, er det loven som skal sette en stopper for mange manges boligdrøm, sier boligkjøpslederen.

Powered by Labrador CMS