DEBATT

Jøran Kallmyr og plan- og bygningsetaten
Jøran Kallmyr, tidligere bystyrepolitiker for Frp i Oslo, peker på en viktig endring i byggesaksbehandlingen i byen.

– Plan- og bygningsetaten ribbes for makten i Oslo

– De borgerlige partiene i Oslo er enige om en samarbeidsavtale. Ett punkt skaper store endringer i byggesaksbehandlingen i Oslo. Nå skal alle klager på avslag i byggesaker behandles politisk.

Publisert

Før sommeren fikk det rødgrønne flertallet vedtatt at byutviklingsutvalget i Oslo ikke lenger skulle behandle klagesaker på avslag på dispensasjon fra reguleringsplan. Fullmakten til å behandle klagene endte til slutt opp hos plan- og bygningsetaten.

Det var et kontroversielt grep og mange politikere på den borgerlige siden mente dette ville føre til mindre demokratisk kontroll.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF kommer det frem i punkt 31 at klager på avslag i byggesaker skal behandles politisk. Dette er en stor og dramatisk endring.

Dersom alle klager på avslag i byggesaker skal behandles politisk betyr det i praksis at plan- og bygningsetaten ribbes for mye av makten de har hatt til nå. Byggesaker uten dispensasjon har ikke blitt behandlet politisk i Oslo kommune siden 1970-tallet.

Opphever maktmonopolet

Hvorvidt en byggesøknad skal innvilges eller avslås er egentlig et rent juridisk spørsmål. Det er rettskrav på å få tillatelse dersom søknaden ikke er i strid med reguleringsplan eller lov. Likevel har plan- og bygningsetaten, slik mange politikere på borgerlig side opplever det, i lengre tid brukt nye argumenter for å avslå byggesøknader.

I tillegg har plan- og bygningsetaten latt være å behandle søknader som egentlig skal ha hatt tillatelse. Det er nok en del av bakgrunnen for at politikerne opphever plan- og bygningsetatens maktmonopol i byggesaker.

Klager skal behandles politisk

Dette betyr også for alle praktiske formål at alle klager i dispensasjonssaker der plan- og bygningsetaten gir avslag skal behandles politisk igjen.

Når endringene trer i kraft er ikke fastlagt. Først må byrådet lage en byrådssak om endringene. Det kan ta noen måneder, men i mellomtiden bør politikerne bestemme at ingen får endelig avslag for nye søknader før politikerne har fått behandlet saken.

Politikerne tar makten tilbake

Også plansaker skal få større politisk oppmerksomhet. Samarbeidsavtalen sier at alle planinitiativ skal sendes til byutviklingsutvalget. Slik vi forstår forslaget skal byutviklingsutvalget få en orientering om planinitiativet.

I praksis vil det bety at dersom plan- og bygningsetaten har tenkt å nekte forslaget fremmet, bør dette komme frem i orienteringen til politikerne på dette tidspunktet. Da kan politikerne overstyre plan- og bygningsetaten. Dette er også en stor maktforskyvning fra plan- og bygningsetaten og over til politikerne.

Kort oppsummert, nå tar politikerne makten tilbake i byutviklingspolitikken i Oslo.

Teksten har tidligere vært publisert hos Estate nyheter.

Powered by Labrador CMS