DEBATT

Kampanjer som «Min drittleilighet» har avslørt hvordan leietakere systematisk presses til å godta farlige boforhold, ulovlige kontrakter og høye priser.
Kampanjer som «Min drittleilighet» har avslørt hvordan leietakere systematisk presses til å godta farlige boforhold, ulovlige kontrakter og høye priser.

– Erklær boligkrise i Oslo. Vi trenger en ny boligpolitikk

Skal vi skape varige endringer i boligpolitikken er vi nødt til å flytte på store penger. Vi må kreve at utbyggere setter av minst 30 prosent av alle nybygg til boligsosiale prosjekter i tredje boligsektor.

Publisert

For alle som ønsker et eget sted å bo er problemene med dagens boligmarked velkjente. En sykepleier kan bare kjøpe 1,3 prosent av boligene i en storby som Oslo. Bare i første kvartal i år steg boligprisene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen med mer enn 6,5 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Dette gjør av kvadratmeterprisene i disse bydelene ligger rundt 100 000 kroner. Når prisene løper løpsk, fremstår boligdrømmen som fjern for vanlige folk uten pengesterke foreldre.

Utleiemarkedet er heller ikke noe bedre. Utleieprisene er skyhøye. Stadig flere lever på utleiers nåde på kortsiktige leiekontrakter, mens de økonomiske forskjellene mellom folk øker måned for måned i takt med boligprisene.

Dette begynner å bli gammelt nytt, og vi trenger ikke flere situasjonsbeskrivelser av problemet. Vi trenger handling og en ny helhetlig boligpolitikk.

Etablererbolig til redusert pris

Det finnes ikke ett enkelt tiltak som kan fikse boligmarkedet. Skal vi unngå at Oslo blir en by kun for de rike og privilegerte, må vi ha en samlet boligpolitikk med mange virkemidler som trekker i samme og riktige retning.

Vi i Oslo SV er stolte over å ha lansert forslaget om Oslobolig, som denne våren ble vedtatt av bystyret. I samarbeid med et knippe utbyggere skal kommunen sikre etablererboliger av høy kvalitet til en redusert pris. For Oslo SV er dette bare starten på en politikk hvor myndighetene tar en mer aktiv rolle i å presse fram endring.

Useriøse utleiere

Vi trenger økt regulering og bedre kontroll av leiemarkedet. Målet om at flest mulig skal eie egen bolig kan ikke stå i veien for en opprydding i et leiemarked ute av kontroll. Leiemarkedet er i dag preget av mange useriøse små aktører og store aktører som er mer opptatt av kortsiktig profitt enn av bokvalitet og forutsigbarhet.

Kampanjer som «Min drittleilighet» har avslørt hvordan leietakere systematisk presses til å godta farlige boforhold, ulovlige kontrakter og høye priser.

Gunstige skatteregler gjør det dessuten mer lønnsomt å kjøpe seg bolig nummer to, tre og fem og leie dem ut. På denne måten presses prisene opp, og blir utilgjengelig for førstegangskjøpere og vanlige familier.

Dette må endres, og mens vi gjør det må leietakere sikres et bedre rettslig vern. Oslo SV ønsker strengere regulering av leiemarkedet og at det etableres en tilsynsordning.

Nei til dagens rettsløse tilstand

Skal vi skape varige endringer i boligpolitikken er vi nødt til å flytte på store penger. Vi må kreve at utbyggere setter av minst 30 prosent av alle nybygg til boligsosiale prosjekter i tredje boligsektor.

Boligeiere subsidieres i dag med 50 milliarder kroner årlig gjennom rentefradrag. Vanlige folk som har kjøpt sitt eget hjem må fortsatt få beholde denne skattefordelen, men alt vi i dag bruker på å subsidiere sekundærboliger bør istedenfor brukes på å løfte folk som står utenfor boligmarkedet inn i sin egen bolig.

SV vil utvikle nye løsninger og verktøy, endre skattereglene, kreve mer og bedre av utbyggere og regulere tomter bedre. Vi nekter å godta dagens rettsløse tilstand for så mange leietakere mens vi venter på at boligmarkedet skal bedres.

Powered by Labrador CMS