DEBATT

Hvor ble det av løftene fra bystyrets enstemmige bademelding fra 2014, spør Siavash Mobasheri og Terje Skaufjord i dette innlegget.

– Stengte oslobad er et problem. Mangelen på planlagte nye bad er en alvorlig ansvarsfraskrivelse

— Når nye Manglerud bad åpner, vil det være det første nye badet i Oslo siden 1983. Å erstatte dårlige gamle bad med nye, som tilfellet er ved Manglerud bad og Tøyenbadet (om noen år) er flott og helt nødvendig, men byen har ikke fått flere bad av den grunn.

Publisert

Foran hver sommer, i år fra 17. mai, stenger Oslo de fleste av de ytterst få kommunale innendørsbadene som fins i denne byen. På kommunens hjemmeside under «Svømmehaller i Oslo», står det oppført elleve svømmehaller.

Den 7. juni er kun to av dem tilgjengelige for publikum, Frognerbadet og Bøler bad. Sistnevnte veksler med Holmlia om å ha åpent annenhver dag. I 2019 (16. februar) skrev Rødt i VårtOslo at Oslo byråd var helt uten badeambisjoner. Det var en altfor positiv karakteristikk.

— Oslo vokser, antall bad synker

Oslos befolkning passerte 700.000 ved årsskifte. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå gir 745.000 i 2030 og 800.000 i 2050. Uten planer om nye anlegg utover Stovner bad, som Raymond Johansen har lovt skal være ferdig før kommunevalget 2023, vil misforholdet mellom antall bad og en stadig større befolkning bare bli verre.

Når nye Manglerud bad åpner, vil det være det første nye badet i Oslo siden 1983, da byen hadde 450.000 innbyggere. Å erstatte dårlige gamle bad med nye, som tilfellet er ved Manglerud bad og Tøyenbadet (om noen år) er flott og helt nødvendig, men byen har ikke av den grunn fått flere bad.

Tvert imot har byen fått langt færre bad siden terapibad for eldre og funksjonshemmede har blitt lagt ned i stort tempo på byens sykehus (ikke kommunale) og sykehjem. Noen skolebad har også falt fra, og private har tatt hånd om Vestkantbadet og Bislet bad.

— Byrådet har ikke innsett alvoret

I 2019 var svømmedyktigheten nede i under 40 prosent for de som hadde fullført fjerde klasse i noen bydeler i Oslo. Så kom pandemien, og denne prosenten er ganske sikkert ikke blitt bedre siden, selv om byråd for idrett Omar Samy Gamal snakker entusiastisk om svømmeopplæring i sommer ved en del av de skolene som er stengt i Dagsavisen 30.mai i år.

Det som best dokumenterer at byrådet ennå ikke har innsett alvoret, er at det i minimal grad planlegges svømmebassenger i et tjuetalls flerbrukshaller eller i nye skoler i nye bydeler i nær framtid. Prosjektering av svømmehaller tar lang tid, så vi kan med sikkerhet slå fast at antallet bad ikke vil være særlig større om ti år.

— Hvor ble bademeldingen fra 2014 av?

Hvor ble det av løftene fra bystyrets enstemmige bademelding fra 2014: I bystyrets behandling av bademeldingen 18. juni 2014 ble det vedtatt at der det planlegges nye skolebygg, skal det vurderes om det er mulig å innplassere bad. I utredningen av nye skoleanlegg kartlegges behovet for badeanlegg i det aktuelle området.

I budsjettsamarbeidet mellom byrådet og Rødt ble det enighet om å gjøre noe med den katastrofale mangelen på terapibad. Det er en forsiktig start. Men en seriøs plan for svømmeanlegg må inneholde såvel terapibad som skolebad, bad i flerbrukshaller og innendørs folkebad for publikum. Vi snakker om et betydelig antall bad.

— Utendørs friluftsbad er bra, men høsten kommer

Nå er det imidlertid sol og sommer. Byrådet har vært flinke med utendørs friluftsbad og vil nok benytte sjansen til å peke på det. Men høsten kommer, og da dukker spørsmålet om ombygging av Frognerbadet til helårsbad opp igjen, en sak som har blitt utredet i tiår.

Og de få skolene som har svømmebasseng vil igjen bli invadert av svømmehungrige barn. I private Sagene bad, en gang Sagene Folkebad, som ble gjenåpnet i fjor, står skolene i kø utover ettermiddagen for å slippe til.

Powered by Labrador CMS