— Avgjørelse om avlivning må være saklig begrunnet. En slik avveining ble også foretatt i dette tilfellet, skriver fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) om avliving av Freya.
— Avgjørelse om avlivning må være saklig begrunnet. En slik avveining ble også foretatt i dette tilfellet, skriver fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) om avliving av Freya.

Fiskeriministeren om Freya: Avliving var det beste alternativet

Å avlive hvalrossen Freya var det beste alternativet, svarer fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) på skriftlig spørsmål fra MDG. Folk fulgte ikke myndighetenes anbefalinger om å holde avstand til Freya, skriver Skjæran.

Publisert

— Det resulterte i situasjoner der både publikum og hvalrossen sto i fare for å bli skadd, eller liv kunne gå tapt, skriver fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

— Dyret fremsto etter hvert også som mer stresset, mener Skjæran.

Bedøving og flytting vurdert som for risikabelt

MDGs Lan Marie Berg spurte fiskeriministeren om å redegjøre for hvilke vurderinger Fiskeridirektoratet gjorde da det ble besluttet å avlive Freya, og hvorfor ikke tiltak som økt sikkerhet eller bedøving og flytting av dyret ble gjennomført.

Fiskeriministeren viser til Dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven.

— En avgjørelse om avlivning må være saklig begrunnet og ha en forsvarlig avveining mellom de ulike hensyn. En slik avveining ble også foretatt i dette tilfellet, skriver Skjæran.

Bedøving og flytting ble vurdert som for vanskelig og risikabelt.

— Flytting var ikke et alternativ

— På bakgrunn av stor usikkerhet om det faktisk var dyrevelferdsmessig forsvarlig å gjennomføre, samt de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon, ble det besluttet at flytting ikke var et alternativ, skriver han.

Hvalrossen Freya ble avlivet 14. august av personell fra Fiskeridirektoratet etter å ha tilbrakt store deler av sommeren i Oslo. Direktoratet fryktet at det ville oppstå farlige situasjoner mellom Freya og mennesker.

Powered by Labrador CMS