Elvebakken videregående skole hadde det høyeste karaktersnittet blant sine elever ved årets inntak. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

– Vrak fritt skolevalg, jevn ut forskjellene mellom Oslos skoler

En tredjedel av barna vokser opp i fattigdom i deler av Oslo. Det er det dårlig gjort å pålegge disse å dra seg selv etter nakkehårene og få gode nok karakterer til å komme inn på en «vinnerskole».

Publisert

I Dagbladet 29. juli 2019 skriver Oslo Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Håkon Flydalet forsvar for «fritt skolevalg» i Oslo. Dette er et system som har skapt vinner- og taperskoler i hovedstaden vår. Senterpartiet i Oslo vil avvikle denne måten å tildele skoleplasser på og heller utrede alternative modeller, slik byrådet foreslår.

I dagens ordning følger pengene eleven. Hvis en elev ikke fullfører skoleåret, mister skolen pengene. Videregående skoler får heller ikke nok midler til støttetiltak for elever som trenger for eksempel ekstraundervisning. Det betyr at skoler som har «vellykkede elever» kommer inn i en positiv spiral hvor de har godt med midler og kan sette i gang spennende prosjekter som revy eller skoleturer.

Enorme forskjeller mellom skolene

«Taperskolene» derimot, har ikke en gang nok ressurser til å følge opp elever som trenger det eller overskudd til spennende aktiviteter for elevene. Det er positivt at Tybring-Gjedde anerkjenner dette problemet og vil unngå at skoler havner i en slik negativ økonomisk spiral, men Senterpartiet mener at noe ekstra overføringer, slik Høyre foreslår, ikke vil monne mot de enorme forskjellene mellom dagens skoler.

Tybring-Gjedde skriver at karakterer er noe eleven kan påvirke gjennom egen innsats, mens bosted bestemmes av tilfeldigheter som foreldres inntekt. Senterpartiet støtter enkeltindividets initiativ, og det er flott når unge fra trange kår klarer seg bra på skolen og får gode karakterer.

Samtidig vet vi også at det er ekstra vanskelig for unge fra fattige og trangbodde hjem å gjøre det bra på skolen. Når vi vet at en tredjedel av barna vokser opp i fattigdom i deler av Oslo, er det dårlig gjort å pålegge disse, i tillegg til utfordringene i hverdagen ellers, å dra seg selv etter nakkehårene og få gode nok karakterer til å komme inn på en «vinnerskole».

Bedre elevmiks trengs

Vi er enig med Tybring-Gjedde at vi må bevare skolene som spesialiserer seg på for eksempel dans og musikk, og at fremtidens ordning for skolevalg må ivareta disse. Senterpartiet er særlig opptatt av å løfte yrkesfaglige skoler, som i Oslo dessverre kommer dårlig ut.

For alle skolene gjelder det at de må kunne ta imot en bedre blanding av elever. Et av skolens mål er å gjøre elevene til «gagns menneske», og for å få det til vil det være bedre for elevene å møte et større tverrsnitt av Oslos ungdom.

Langt flere elever i Oslo bør også få tilbud om arbeidslivsfag for å være bedre rustet til å ta valget om hvilken videregående utdanning de vil søke.

Senterpartiet ligger an til å få plass i Oslo bystyre igjen. Den plassen vil vi bruke til å arbeide for en bedre fordeling mellom de videregående skolene i byen vår. Det betyr å finne et alternativ til fritt skolevalg.

Powered by Labrador CMS