Filipstad Plansmie har kommet med et alternativt og grønnere forslag til Filipstad. Illustrasjon: Plansmia

– Byrådets forslag til Filipstad-utbygging er udemokratisk

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag.

Publisert

Byrådet presenterte nylig sin plan for utbygging på Filipstad. Planen tar ikke hensyn til forslag fra innbyggerne lokalt gjennom deres plansmie. Planen legger opp til høyhus og tette boliger, mens plansmias alternativ for Fjordbyparken også får plass til grøntområder og bygg som et utformet slik at den nye bydelen blir et trivelig nabolag.

Byrådet har heller ikke noen løsning på at dette blir veldig dyre boliger. Senterpartiet mener det er helt sentralt å sikre flere rimelige boliger for folk i Oslo.

Mer grasrot, mindre marked

Bygging av flere leiligheter til markedspris vil neppe hjelpe. Utbyggerne øker bare produksjonen så lenge prisnivået er så høyt at det sikrer stor profitt. I stedet bør det satses på alternativ organisering for boligbygging, som Tøyen Boligbyggelag.

Det er en god norsk tradisjon med grasrotorganisering, slik vi også kjenner det fra jordbruket og bygdene. Kanskje kan det få AP og fagbevegelsen til å gjenoppdage sine glemte tradisjoner for lokale prosjekter med sosial profil.

Beboerne må bli hørt

Oslo Senterparti vil at Oslo skal bli en foregangsby for grønn og deltakende byutvikling. Det nåværende forslaget viser at dagens metoder for å involvere Oslos innbyggere i byplanlegging er utilstrekkelige. Den enkelte bydel, berørte nabolag, og forskjellige brukere av byrommet må få mer å si for utforming av byrom, bolig- og næringsutvikling.

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag. Beboeres ønsker må gis større vekt i utforming av nye byområder, og boliger må selges til overkommelig pris, slik at Oslo blir en inkluderende og grønn by også for kommende generasjoner.

Powered by Labrador CMS