Oppkjøpet av Hafslund kan bli en mye dyrere affære enn hva byrådet i Oslo hadde sett for seg. Illustrasjonsfoto: Hafslund Varme

Hafslund-oppkjøpet kan gi Oslo kommune milliard-regning

Publisert

Styret i Hafslund ber minoritetsaksjonærene si nei til tilbudet fra Oslo kommune om kjøp av alle aksjer. Dette kan gi kommunen en milliardregning for å få gjennomført oppkjøpet.

Onsdag kveld sa et samlet bystyre ja til avtalen mellom Oslo kommune og tidligere Halfslund-storaksjonær Fortum om at kommunen overtar Fortums eierpost i strømgiganten. Det skal gi kommunen kontroll over produksjon og distribusjon av strømmen i hovedstaden igjen. Med avtalen med Fortum vil kommunen sitte med over 90 prosent av aksjene i selskapet.

Kommunen har selv gitt uttrykk for at de ønsker 100 prosent eierskap og har varslet at de vil gi de resterende minoritetsaksjonærene et tilbud på 96,75 kroner per aksje for å få full kontroll over selskapet.

Det er dette tilbudet som nå står i fare for å kunne påføre kommunen betydelige merutgifter, da styret i Hafslund tirsdag morgen anbefaler de resterende aksjonærene å si nei til dette tilbudet.

Styret mener tilbudet er for lavt

— Vi mener tilbudet til minoritetsaksjonærene på 96,75 kroner per aksje er alt for lavt, sier styreleder i Hafslund, Birger Magnus.

Styreformann i Hafslund Birger Magnus mener tilbudet fra Oslo kommune til småaksjonærene i Hafslund er for dårlig. Foto: Storebrand ASA

Magnus og styret bygger sin vurdering på en markedsvurdering innhentet fra Sparebank1 Markets. I denne vurderingen anslår bankens analytikere at verdien på Hafslund-aksjen i dag ligger et sted mellom 140-170 kroner per aksje.

I en børsmelding tirsdag morgen understreker styret at de mener kommunen vil betale en underpris, til tross for at prisen som er skissert i budet er høyere enn dagens aksjeverdi.

— Styret anser imidlertid børskursene som lite representative for underliggende verdier, som følge av selskapets konsentrerte eiersituasjon med en kontrollerende aksjonær med en eierandel på 53,7 prosent, tre hovedaksjonærer med en samlet eierandel på 92,6 prosent og begrenset likviditet i aksjene for øvrig, heter det i Hafslund-styrets børsmelding tirsdag morgen.

Kan gi milliard-regning

Tirsdagens utspill fra Hafslund-styret kan føre til at krafthandelen vil bli adskillig dyrere enn det byrådet hadde sett for seg.

Hvis minoritetsaksjonærene takker nei til tilbudet fra Oslo kommune og trekker selskapet for retten for å prøve å få høyere verdifastsetting av de gjenværende aksjene, vil dette kunne påføre kommunen en merutgift for kjøpet på rundt en milliard kroner.

Kommunen kan, som eier av over 90 prosent av aksjene i Hafslund, kreve at de resterende aksjene innløses. Men da er det rettslig skjønn som vil bestemme hva kommunen vil måtte betale per aksje.

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) har gjennom hele prosessen sagt at oppkjøpet av Hafslund på ingen måte skal belastes kommunekassa. Dette fordi det kommunale selskapet Oslo Energi Holding har så god økonomi, at det skal kunne finansiere oppkjøpet av Hafslund uten å putte et sugerør i kommunekassa.

Hvis et rettslig skjønn kommer til at minoritetsaksjonærene skal ha en høyere kurs, vil vi forholde oss til det, sier Lippestad til nettstedet E24.

Lippestad: — En vurdering fra ett meglerhus

— Det er hyggelig å konstatere at selskapets styre bekrefter troen på kvaliteten i selskapet og virksomhetene. Så vil jeg påpeke at jo høyere aksjene prises, jo bedre avtale har Oslo kommune gjort – det er rett og slett godt nytt for Oslos innbyggere, sier Lippestad til VårtOslo.

— Dette er imidlertid én vurdering fra ett meglerhus, men det er et rettslig skjønn som skal sikre at minoritetsaksjonærene får en uavhengig vurdering av hva deres aksjer er verdt.

Powered by Labrador CMS