Ingen krasjer mer enn Oslo-folk på denne dekktypen på glatta

Skadde biler etter sammenstøt på vinterføre i hovedstaden har gjerne ett fellestrekk – vinterdekk uten pigger.

Publisert

For hver vintersesong fører forsikringsselskapet If statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler hadde ved skadetaksering. Tallene som nå er lagt frem baserer seg på slik taksering av 16.000 If-forsikrede biler vinteren 2022/2023.

Bortsett fra nord i landet samt på Svalbard, er det flest kjøretøy med vinterdekk uten pigger som ender opp med skadd bil. I Oslo er på sin side andelen langt mer dominerende enn i resten av landet med en andel på 89,7 prosent.

Piggdekkgebyr

Kanskje er det også naturlig med tanke på at Oslo, i likhet med et knippe andre befolkningsrike byer her i landet, av miljøhensyn har piggdekkgebyr som krever at du har piggdekkoblat i vintersesongen, nå gjeldende fra 1. november til 7. april. 

Blir du tatt uten oblat, vanker et tilleggsgebyr på 750 kroner.

Andelen skadde biler med sommerdekk er i hovedstaden lavere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent med 4,6 prosent.

Forsikringsselskapet If fører statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved skadetaksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Slik fordelte tallene seg fylkesvis i forrige sesong.
Forsikringsselskapet If fører statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved skadetaksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Slik fordelte tallene seg fylkesvis i forrige sesong.

– Flesteparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker. Her er det store ulikheter mellom fylkene hvordan bilene er skodd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Kan koste dyrt

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift for vinterføre. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen, fortsetter Clementz.

If-kommunikasjonssjefen understreker at dekk som ikke er tilpasset føret, kan føre til reaksjon fra politiet, i tillegg til at du risikerer å måtte betale en større eller mindre del av regningen selv i skadetilfeller.

Powered by Labrador CMS