Et bilfritt byliv i Oslo sentrum. Foto: Jorge Franganillo/Flickr

Bilfritt Byliv risikerer å bli en fiasko. Lag en plan

Publisert

Jeg støtter Bilfritt Byliv, men fremdriften er fullstendig urealistisk, og prosjektet risikerer å bli en fiasko før det er i gang. 

Om Bilfritt Byliv

Om Bilfritt Byliv

Prosjektet eies av Byrådet, med Bymiljøetaten som prosjektleder. Det har foreløpig en varighet fra 2016 til 2019, med årlige tiltaksplaner. Les mer på Oslo kommunes nettside.

“Vi skal sette verdensrekord i bilfritt byliv” sto det å lese forleden i Byplan Oslo, og for noen dager siden ble det luftet i de fleste medier at 650 gateparkeringsplasser i sentrum skal fjernes allerede 1. juni.

Handlingsplanen for Bilfritt Byliv er derimot ikke klar før til sommeren. Oslo Handelsstands Forening mener prosjektet går for fort frem. Jeg vil gå enda lenger og påstå at den planlagte fjerningen av parkeringsplasser må utsettes til det faktisk foreligger en plan.

Bilfritt område i Oslo sentrum. Foto Plan- og bygningsetaten

Sentrum bør gjøres attraktiv for gående
Jeg har alltid vært for at Oslo sentrum bør gjøres mer attraktiv for gående, på bekostning av bilene, og er det fortsatt. Det funker for bylivet, men forutsetter at man tenker smart og tilbyr et innhold i sentrum som er relevant for områdets og gatenes karakter. Det er til dels uansvarlig å starte et prosjekt med å fjerne p-plasser, før det foreligger noen plan for hva gatene skal fylles med.

Fremdriften det legges opp til er fullstendig urealistisk, og hittil er det kun løst snakk om noen benker og litt annet i gatene. Dette er for lettvint. Nå risikerer hele prosjektet å bli en fiasko, før det har kommet i gang. Stopp tøyset!

Lytt til råd
I mai 2016 var Byrådet på studietur til Brüssel for å lære av feilene der. Der lærte de blant annet at gateinnholdet må planlegges før gatene stenges. De lærte også at involvering av næringslivet, handelen og relevante aktører er sentralt for å lykkes. Hvorfor har de da ikke involvert og drøftet planene med de som blir sterkest berørt? Hvorfor lyttes det ikke til råd?

I høst skrev jeg et notat til Byråd for Byutvikling, som også ble delt på Strøksforeningen Studenterlundens Facebook-side, “Spikersuppa”. Først nå i januar fikk jeg svar på punktet som har med sommerserveringen i Karl Johans gate å gjøre.

Hva skjer med sommerserveringen?
Byrådsavdelingen svarer at de anbefaler en fire års dispensasjon fra reguleringen av Karl Johans gate. Det kan derfor virke som det blir sommerservering også i år, men jeg har ennå ikke fått noen formell bekreftelse på dette. Jeg vet heller ikke hvordan vi skal agere overfor etatene. De andre punktene i mitt notat, der jeg blant annet oppfordret til å involvere aktørene i hvordan det bilfrie prosjektet skulle komme til live, er fortsatt ikke besvart.

På vei mot fiasko
Nå risikerer Bilfritt Byliv-prosjektet å bli en fiasko allerede før det har startet opp, og det må unngås. Det ville være skikkelig flaut for Oslo, for grønne byer, for byrådet og ikke minst for dem som driver handel i sentrum.

Sentrum er i vekst, og i 2015 økte sentrumshandelen i Oslo for første gang på 15 år sin andel av den totale Oslo-handelen. I de foregående 15 årene hadde andelen gått fra 32 prosent til i overkant av 15 prosent. Det er mye! Vi kan ikke tillate at en lemfeldig tilnærming til et ganske stort grep ender opp med å bli et verdensrekordforsøk som ikke funker.

Tomme gater er bad for business
Det er flott med sommerservering på Karl Johan, men sentrum er så mye mer enn Karl Johan. Hvis ikke det foreligger noen planer for et bilfritt byliv før til sommeren, må byrådet ta ansvar og utsette fjerningen av p-plasser til de har laget en alternativ plan for hva gatene skal fylles med. Tomme gater er bad for business. Dette er oppskriften på å ta livet av en by.

Var byrådets endring fra “Bilfritt Sentrum” til “Bilfritt Byliv” kun et retorisk grep for å stagge misnøyen?

Powered by Labrador CMS