Ivar Grøneng på sykkel langs strekningen på Mosseveien der han ble stanset og etter hvert tiltalt for å ha brukt kollektivfeltet.

Høyesterett forkastet anke fra bøtelagt syklist

Høyesterett forkastet anken fra syklist Ivar Grøneng (56) som ble bøtelagt for å ha syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Publisert

Syklisten Ivar Grøneng har hevdet at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo mot Ulvøya høsten 2018.

Han ble først frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Han nektet å betale boten og anket saken til Høyesterett.

Det sentrale spørsmålet i saken er om syklisten hindret flyt i trafikken da han syklet i kollektivfeltet.

Forstyrret trafikken unødig

Høyesterett skriver i sin vurdering at syklistens ulemper ved å måtte sykle en omvei på en gang- og sykkelvei må veies opp mot trafikkavviklingen på stedet.

Retten kom til at syklistens valg av å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet fremfor trafikkavviklingen, forstyrret trafikken unødig.

En enstemmig høyesterett kom videre til at syklisten hadde opptrådt i det minste bevisst uaktsomt.

Vinket inn av politiet

Grøneng ble vinket inn av politiet da han syklet mot hjemmet sitt utenfor Oslo. Han ble først ilagt en bot på 7.000 kroner. Den vedtok han ikke og påberopte seg retten til å bruke kollektivfeltet istedenfor en gang- og sykkelsti.

Syklistens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NRK at det ville vært verre å sykle på stien.

– Der utsetter man fotgjengere for livsfare. Det spørs om det er å foretrekke, sier han.

Påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Monica Krag Pettersen, mener spørsmålet er hvordan det vil bli hvis bussene skal vike for syklene i kollektivfeltet på et tidspunkt der det er press på veiene ut av byen.

– Syklister har, som andre trafikanter, en plikt til å vurdere sin egen plassering i trafikken opp mot hensynet til andre, sier hun.

Ivar Grøneng har vært støttet i saken av Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening.

Powered by Labrador CMS