Mange røde busser, sett ovenfra
Mens rekonstruksjonsprosessen pågår, kjører Unibuss som normalt. Det er ventet at prosessen vil vare i et par måneder, og Unibuss har konkursbeskyttelse i denne tiden.

Unibuss går til retten og søker konkursbeskyttelse: – Bussene skal fortsette å gå

Unibuss er i store økonomiske vansker og har begjært tingretten om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger, som gir firmaet en midlertidig konkursbeskyttelse.

Publisert

I vinter ble det kjent at Unibuss, som kjører flere busslinjer i Oslo og Akershus, over tid har hatt økonomiske utfordringer. Den 13. mai begjærte Unibuss rekonstruksjon i Oslo tingrett.

En rekonstruksjon er en rettslig prosess med mål om at selskapet skal drive videre. Prosessen gir Unibuss konkursbeskyttelse og muligheten til å opprettholde den daglige driften i selskapet mens forhandlingene mellom partene pågår.

– Konkurs er avverget

– Det viktigste for meg har hele tiden vært at vi unngår en situasjon der busstilbudet stopper opp. Det ville vært svært krevende for Oslos innbyggere. Jeg er derfor glad for at den umiddelbare trusselen om konkurs er avverget. Bussene skal fortsette å gå. En langsiktig løsning må både være økonomisk akseptabel og robust over tid. Fellesskapets penger skal forvaltes godt, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) i Oslo rådhus 6. mars 2024 Foto: Arnsten Linstad
Samferdselsbyråd Marit Vea er glad for at den umiddelbare trusselen om konkurs for Unibuss er avverget.

Hva er rekonstruksjon?

  • Selskapet selv eller kreditor begjærer rekonstruksjon hos tingretten
  • Retten oppnevner en rekonstruktør (advokat) som leder forhandlingene
  • Selskapet forhandler med kreditorene om løsninger som betalingsutsettelse, gjeldsettergivelse, konvertering av gjeld til aksjekapital mv.
  • Løsningen kan bli frivillig rekonstruksjon (alle kreditorer godtar) eller tvangsakkord (flertall av kreditorer godtar)

Unibuss er den største bussoperatøren i Oslo og Bærum. Firmaet eies av Sporveien, som er heleid av Oslo kommune. Firmaet er i økonomiske vansker, og selskapet har 13. mai 2024 begjært tingretten om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger.

– Det viktigste for oss

Også Ruter er fornøyd med at busstilbudet opprettholdes og jobber aktivt for å finne en løsning. De siste månedene har Ruter og Unibuss hatt samtaler der Ruter har fått nødvendig forståelse for de utfordringene Unibuss har.

– Å sikre at bussen går, slik at kundene kommer seg fram i Oslo og Akershus, samtidig som vi forvalter felleskapets penger på en god måte, er det viktigste for oss, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Et steg videre

I en rekonstruksjonsprosess er det skyldneren, i dette tilfellet Unibuss, som setter rammene for løsningen. Det betyr at det er Unibuss som legger premissene for hvordan rekonstruksjonsprosessen kan gjennomføres. Deretter tar kreditorene stilling til foreslått løsning.

– Basert på de samtalene vi har hatt med Unibuss de siste månedene, har vi tro på at vi finner en løsning som sikrer kollektivtransporten, sier Jenssen.

Powered by Labrador CMS