DEBATT

'Folk i Groruddalen har et for dårlig kollektivtilbud i dag, og Ruter foreslår nå å gjøre det dårligere', sier Siavash Mobasheri og Linda Amundsen fra Rødt.
"Folk i Groruddalen har et for dårlig kollektivtilbud i dag, og Ruter foreslår nå å gjøre det dårligere", sier Siavash Mobasheri og Linda Amundsen fra Rødt.

– Vi opplever Ruters forslag som et slag i trynet på innbyggerne i Groruddalen

Det er et faktum at høyresida og byrådet har prioritert og vedtatt å bruke store deler av samferdselspengene i Oslo på prosjekter vest i byen, som Fornebubanen. Vi trenger en omstilling av Oslo-pakke 3 slik at utbygginger i øst og nord kommer før prosjektene på vestkanten.

Publisert

Innbyggerne i Groruddalen og i de berørte områdene har helt rett i å være i harnisk over de foreslåtte endringene i rutetilbudet fra Ruter.

De endringene som ligger på bordet, er stikk i strid med bystyrets politikk om å satse på kollektivtrafikk for å redusere privatbilismen inn mot byen og i bydelene. Men nok en gang er det musestille fra byrådspartiene når Ruter kommer med nye kreative måter å bygge ned kollektivtrafikken.

Trenger krafttak, ikke kutt

Folk i Groruddalen har et for dårlig kollektivtilbud i dag, og Ruter foreslår nå å gjøre det dårligere. I et område som gjennom mange år har en økt befolkningsvekst, må man skape insentiver for å velge kollektivtrafikk. Vi trenger ikke kutt og rasering av tilbudet. Tvert imot trengs et krafttak for kollektivtransporten i Groruddalen.

Direktør i Ruter, Bernt Reitan Jensen, forteller hvordan vi i Oslo frakter folk fra et sted de ikke er, til et sted de ikke skal. Med disse endringene vil vi ende opp med å kjøre folk fra et sted enda lenger unna der de er, til enda lenger unna der de skal.

Ruters forslag vil føre til økt gangavstand for flere reisende. Vi forstår ikke at Ap, SV og MDG ikke reagerer på en ruteendring, når det er i strid med bystyrets målsettinger om et aldersvennlig samfunn og en mer universell utforma by.

En nedprioritering av Oslo Øst

Dette er bare skrivebordsarbeid som ikke er forankra i reisemønstrene til lokalbefolkninga eller til behovet for å styrke og utvikle dagens tilbud. Det ser sikkert veldig flott ut i Ruters egne budsjetter, men for folk og bydelene dette rammer, er det nok en nedprioritering av Oslo øst til fordel for Oslo sentrum og Oslo vest.

Vi opplever Ruters forslag som et slag i trynet på innbyggerne i Groruddalen, som bidrar betydelig med bompenger. Det blir ekstra urettferdig når vi veit at folk oftere møter en bomstasjon på østkanten i Oslo enn på vestkanten, noe som skulle tilsi en mer rettferdig fordeling av pengene i forhold til kollektivtilbudet i hele dalen.

Det er et faktum at høyresida og byrådet har prioritert og vedtatt å bruke store deler av samferdselspengene i Oslo på prosjekter vest i byen som Fornebubanen. Vi trenger en omstilling av Oslo-pakke 3 slik at utbygging i øst og nord i framtida kommer før prosjektene på vestkanten.

Rødt ønsker en styrkning av kollektivtilbudet i Groruddalen

Rødt har konsekvent kjempet for en styrking av kollektivtilbudet i Groruddalen. Vi mener byrådet må lage en gjennomførbar plan for å realisere et T-banesystem som bygges ut med tverrforbindelser både sør og nord i dalen.

Et bredt flertall i bystyret er for å nedskalere Trondheimsveien, men vi må ikke glemme å snakke høyt om å få trikk til Tonsenhagen. Ikke minst trenger vi å forlenge t-banen både til Ahus og Nittedal.

Kollektivtilbudet må være både billig og tilgjengelig, om vi skal kunne redusere privatbilismen og kutte i klimagassutslipp. Bare på denne måten kan vi få ned bilbruken i dalen, ikke bare ved å bruke avgiftspolitikk som pisk.

Det er et faktum at store deler av Groruddalen er preget av trafikk, støy og luftforurensning. Det trengs et reelt alternativ til bil. Da må Ruters skrivebordsteorier om svekking av kollektivtilbudet stanses, og de folkevalgte må ta grep og styrke kollektivtilbudet i Groruddalen.

Powered by Labrador CMS