Frelsesarmeens hjelpetilbud Fyrlyset og Feltpleien (til v.). Noen får meter unna i Urtegata er det et åpent rusmiljø.

Full strid mellom Frelsesarmeen og beboerforening før folkemøte om åpent rusmiljø på Grønland

— Så lenge Frelsesarmeen ikke erkjenner at det er Fyrlyset i Urtegata som har forårsaket det åpne rusmiljøet, er det ikke noe mening å ha dem i panelet på folkemøtet, sier leder Berit Jagmann i Grønland beboerforening.

Publisert

— Det åpne rusmiljøet rundt Frelsesarmeens Fyrlyset, midt i boligområdet på Grønland, må flyttes, krever Grønland beboerforening før folkemøtet i Vahl flerbrukshall onsdag kveld denne uka.

I årevis har naboer og Grønland beboerforening ment at noe må gjøres for å bli kvitt det åpne rusmiljøet i Urtegata.

— Rusavhengige kan ikke flyttes som en pakke

Før folkemøtet er det brutt ut åpen strid mellom Frelsesarmeen og beboerforeningen. Frelsesarmeen er nemlig ikke invitert til å sitte i panelet under det åpne folkemøtet.

Frelsesarmeens Geir Gustavsen og Frode Woldsund utenfor Fyrlyset i Urtegata.

— Vi synes det er merkelig at det inviteres til et møte om Frelsesarmeens Fyrlyset i Urtegata, med et klart krav om at Fyrlyset må flyttes, uten at vi skal ha tilsvarsrett eller være inkludert, sier Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

Woldsund er leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, og mener de på folkemøtet bør få informere om hvordan de jobber i Urtegata. Og han tror mange på folkemøtet er interessert i å vite hva Frelsesarmeen gjør i nabolaget.

— Frelsesarmeen skal være der nøden er størst. Vi ser store udekkede behov i sentrum og er tilstede for å dekke disse. Personene som oppholder seg i de åpne rusmiljøene lar seg ikke "flytte" som om de var en gjenstand eller pakke, sier Woldsund til VårtOslo.

— Ledelsen på Fyrlyset sier de ikke vil bo her

Leder i Grønland beboerforening, Berit Jagmann, sier til VårtOslo at hun er lei av at Frelsesarmeen ikke tar ansvar for hva det åpne rusmiljøet i Urtegata gjør med nabolaget.

Berit Jagmann og Grønland beboerforening krever at Frelsesarmeen flytter fra Urtegata.

— Vi ønsker at den belastningen som bomiljøet er utsatt for skal bli skjønt og kjent. Vi beboere lever med resultatet av Frelsesarmeens arbeid. Uten at Frelsesarmeen på noe tidspunkt har vært opptatt av å skjerme barn, unge, eldre eller befolkningen generelt, sier Jagmann.

Hun har bodd på Grønland i over 30 år. Og mener det åpne rusmiljøet utenfor Fyrlyset i Urtegata har forverret seg de siste årene.

— Ledelsen på Fyrlyset forteller oss at de selv aldri ville ha bosatt seg her, og at befolkningen tar dårlig ansvar for barna sine, sier lederen i Grønland beboerforening.

— Frelsesarmeen vil flytte til Grønlandsleiret

— Men hvorfor har dere ikke invitert Frelsesarmeen og Fyrlyset til å sitte i panelet under folkemøtet onsdag?

— Så lenge Frelsesarmeen ikke erkjenner at det er Fyrlyset som har forårsaket det åpne rusmiljøet her, og de fraskriver seg ansvaret for de belastningene de har påført nærmiljøet, gir det ingen mening å ha dem i panelet, sier Jagmann

Frelsesarmeen har tidligere sagt seg villig til å flytte Fyrlyset og Feltpleien fra Urtegata og drøyt 500 meter, til Grønlandsleiret 30 ved den gamle brannstasjonen.

Det er kommunen som eier gården i Grønlandsleiret, der det også er en bakgård Frelsesarmeen mener rusavhengige kan oppholde seg i.

— Vi har utarbeidet en prosjektskisse, som igjen vil bli oversendt byrådsavdelingen for politisk behandling, sier lederen for Frelsesarmeens rusomsorg.

— Forslaget innebærer at Frelsesarmeen kjøper eiendommen, bygger den om og tilpasser lokalene, og flytter Fyrlyset og Feltpleiens virksomhet dit, sier Frode Woldsund.

— Flytter rusmiljøet lenger inn på Grønland

Men heller ikke flytting fra Urtegata til Grønlandsleiret 30 er noe løsning, mener Berit Jagmann og Grønland beboerforening.

— Det betyr at rusmiljøet flyttes lenger inn på Grønland, at nye beboere vil bli berørt. Det er en illusjon å tro at det er en god løsning å sperre de rusavhengige inne i en trang bakgård, sier Jagmann.

— De rusavhengige vil trekke ut på gata for å kjøpe dop og ruse seg. De får ikke lov til å ruse seg på Frelsesarmeenes arealer. Sannsynligvis vil det ende med at de etablerer seg i fengselsparken, mener Jagmann.

Folkemøtet arrangeres onsdag klokken 18 i Vahl flerbrukshall - Nye hangar`n. Du kan lese mer om møtet ved å klikke deg inn på Grønland beboerforenings Facebook-side her.

— Selv om vi ikke er invitert til å sitte i panelet, er det jo et åpent møte. Så jeg har tenkt å ta meg en tur, sier Frelsesarmeens Frode Woldsund til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS