Den innvaderende arten Havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter.

Oslo havn vil bekjempe havnespy

Havnespy formerer seg raskt og spres over store områder. Nå vil Oslo havn stoppe havnespy, alias japansk sjøpung.

Publisert

Oslo havn og Bergen havn vil jobbe sammen for å bekjempe fremmedarten havnespy i havnene gjennom bedre metoder for vasking av skipsskrog. Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet og skal gjennomføres i 2023.

— Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

— Ønsker felles regler

Et annet navn på havnespy er japansk sjøpung. Det er et kolonidannende sekkdyr som danner tette matter på havbunnen. Arten ble første gang funnet i Norge ved Stavanger i 2020. Siden har den blitt registrert flere steder langs kysten og spres mest sannsynlig til nye områder med båter.

— Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan og miljø i Oslo havn

Havna i Oslo stiller strenge krav til at skrogvask kun kan gjennomføres i havnene dersom vaskesystemet sørger for full oppsamling av avfallet. Dette er likevel en uformell godkjenningsprosedyre, og havnene ønsker derfor å finne felles krav og regler for hvordan vaskeprosessen skal foregå.

— Representerer en økologisk trussel

— Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr, sier seksjonssjef Heidi Neilson i Oslo Havn, og legger til:

— For Bergen og Oslo, så vel som for de fleste andre havner, representerer dette en økologisk trussel. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter.

Powered by Labrador CMS