DEBATT

Kampen mot rasisme og fordommer er en kamp for alles trygghet, sier varaordfører Abdullah Alsabeehg.

– Glem ikke 26. januar 2001

I dag, 26. januar, er det 22 år siden Benjamin Hermansen ble drept. I går satt jeg i Oslo bystyre og stemte imot forslag fra Fremskrittspartiet om å fjerne rasismeparagrafen.

Publisert

Det er 22 år siden vi som ungdommer på Holmlia fikk oppleve hva rasisme og hat kan føre til. Jeg gikk på samme skole som Benjamin. På ungdomsskolen fikk vi et rasistisk motivert drap tett inn på livet. 26. januar 2001 følte mange for første gang at det var utrygt å gå ut alene.

Holdninger fører til handlinger. Nå vil Fremskrittspartiet i Oslo bystyre fjerne rasismeparagrafen fordi de mener den innskrenker ytringsfriheten. Ja, vi har ytringsfrihet, men vi har også et ytringsansvar.

FrP viser til at noen samfunnsdebattanter, politikere og juridiske eksperter mener man skal fjerne rasismeparagrafen. 18 av disse såkalte ekspertene ble tatt for faktafeil av faktisk.no.

Elever fra Holmlia skole på minnemarkeringen for Benjamin Hermansen på Youngstorget 26. januar 2011. Foto: Wikipedia

Mange frykter hets

Det å ikke glemme Benjamin betyr å fortsette kampen. Fortsette med ord og med handlinger. For det handler om hva slags samfunn vi skal bygge.

I dag bli mange holdt utenfor det offentlige ordskiftet fordi de opplever hets. Jeg vet om mange som aldri tør å få et leserinnlegg på trykk, fordi de frykter konsekvensene. Det er folk som må leve med en opplevelse av mindre ytringsfrihet enn andre.

Slik kan vi ikke ha det. Derfor trenger vi grunnleggende trygge rammer. Derfor trenger vi rasismeparagrafen.

Vi må ikke glemme

De 22 årene som har gått siden drapet, har lært oss at det ofte er først når det skjer ekstreme handlinger at samfunnet reagerer og setter inn tiltak.

Det må være mer kontinuitet. Tiltak må ikke bare komme som en reaksjon. Derfor er det viktig at et Arbeiderparti-ledet byråd i Oslo har vedtatt en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

Å ikke glemme 26. januar 2001 betyr å ikke glemme 22. juli, 10. august 2019 eller 25. juni 2022. Å ikke glemme betyr å ha internasjonal solidaritet. Fordi det er den samme kampen vi fører mot de samme kreftene som vil splitte vår verden. Vi må aldri glemme. Vi skal aldri glemme.

Vi må hver dag kjempe mot rasisme og fordommer, det er en kamp for alles trygghet.

Powered by Labrador CMS