Oslo 20220625. Flere hundre mennesker samlet seg til en spontan solidaritetsmarkering etter at den opprinnelige prideparaden ble avlyst som følge av skyteepisoden mot London Pub natt til lørdag.
Folk samlet seg til en spontan solidaritetsmarkering, selv om den opprinnelige prideparaden ble avlyst.

Evalueringsrapport: Politidirektøren får kritikk for å ha avlyst solidaritetsmarkering

Politidirektør Benedicte Bjørnland får kritikk i evalueringsrapporten etter angrepet 25. juni for å ha avlyst en solidaritetsmarkering i Oslo

Publisert

I rapporten står det at politidirektøren overprøvde Oslo politidistrikts operative vurdering av sikkerheten under solidaritetsmarkeringen. Hun besluttet å anbefale avlysning av markeringen basert på informasjon fra PST-sjefen som ble formidlet i et møte i regjeringens sikkerhetsutvalg, heter det i rapporten.

Oslo 20230531. Politidirektør Benedicte Bjørnland under frokostmøte med skeive organisasjoner og Oslo Pride.
Politidirektør Benedicte Bjørnland får kritikk i evalueringsrapporten etter angrepet 25. juni i fjor.

Dette ble ikke drøftet med Oslo politidistrikt, selv om det bare var politidistriktet som hadde full oversikt over de planlagte og mulige sikkerhetstiltakene under markeringen.

Brøt med Grunnloven

Politimesteren i Oslo, nåværende PST-sjef Beate Gangås, ble ikke kjent med grunnlaget for politidirektørens beslutning om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen, før etter at politimesteren hadde sørget for at beslutningen ble kjent i offentligheten.

Beslutningen om å avlyse solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11, ifølge rapporten.

Powered by Labrador CMS