DEBATT

Sunniva Holmås Eidsvoll er bekymret for at det offentlige ikke klarer å håndtere barnevernsoppgaver når private selskaper sitter med kompetansen.
Sunniva Holmås Eidsvoll er bekymret for at det offentlige ikke klarer å håndtere barnevernsoppgaver når private selskaper sitter med kompetansen.

– I Oslo kjøper vi færre kommersielle barnevernsplasser. Det er jeg stolt av. Barnevern er ikke butikk

Mens kjøp av private institusjonsplasser de siste årene har økt i resten av landet, ser vi ikke det samme i Oslo. Det er jeg stolt av, men også i Oslo er det mye som gjenstår.

Publisert

De fleste vil være enig i at barnevernets oppgave er å beskytte barn - ikke å tjene penger. Likevel tjener kommersielle selskaper mer enn noen gang på å drive barnevernstjenester på det offentliges regning. Dette er en trussel for barnas trygghet.

Den siste tiden har vært mye debatt rundt hvordan det offentlige gjør seg avhengig av private selskaper for å kunne gi nødvendig hjelp og omsorg til noen av de mest sårbare i samfunnet.

Privatiseringen av barnevernet har gått så langt at det offentlige ikke lenger har nok ressurser og kompetanse til å kunne ta vare på noen av barna med særlig sammensatte behov. Dette er svært urovekkende, men dessverre ikke overraskende.

Tapper enorme ressurser

Når det offentlige gjør seg avhengig av kommersielle selskaper for å drive tjenestene våre, gir vi selskapene enorm makt over viktige velferdstjenester. I tillegg tapper det velferdsstaten for enorme ressurser.

Hvert år kjøper det offentlige barnevernstjenester fra kommersielle selskaper for flere milliarder kroner. Disse selskapene selger oss omsorgsoppgaver som en hvilken som helst vare eller tjeneste, og forventer dermed avkastning i retur.

Mens offentlig og ideelle barnevernstjenester må bruke alle pengene på nettopp barnevern, kan kommersielle selskaper ta ut utbytte. Resultatet er at noen tjener seg rike på det offentliges regning, mens barna sitter igjen med en mindre del av kaka.

Vekk fra markedsstyringen

Jeg er glad for at barne- og familieminister Kjersti Toppe er tydelig på at vi skal bort fra denne markedsstyringen i barnevernet. Velferdsstaten Norge må selv kunne ivareta våre mest sårbare barn. Når det offentlige tilbudet ikke dekker hele behovet, blir barnevernstjenestene nødt til å kjøpe tjenester fra private.

I Oslo har det rødgrønne byrådet gått sammen med ideelle organisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene for å redusere bruken av kommersielle tiltak i barnevernet. Effekten av dette ser vi igjen i tallene: mens kjøp av private institusjonsplasser de siste årene har økt i resten av landet, ser vi ikke det samme i Oslo. Det er jeg stolt av, men også i Oslo er det mye som gjenstår.

Et politisk ansvar

For å lykkes med avkommersialiseringen må det kommunale barnevernet styrkes og omstilles til å kunne gi barn og unge den hjelpen de trenger til riktig tid, uten å være avhengig av kommersielle selskaper.

Tjenestene må treffe det faktiske behovet og må stadig tilpasses samfunnsutviklingen, nyere forskning og kunnskap. Barn må oppleve at de kan stole på barnevernet, at de kan snakke trygt og at de blir samarbeidet med.

Det gjøres mye bra i barnevernet, og jeg er sikker på at de ansatte som jobber i barnevernet gjør sitt beste uansett om de er ansatt i kommunen eller i et kommersielt selskap. Men vi har en lang vei å gå for å sikre at alle barn og familier som trenger det får riktig hjelp til rett tid.

Dette er et politisk ansvar som ikke kan overlates til kommersielle selskaper. Skal vi bygge fremtidens barnevern må det offentlige ta ansvar. Barnevern er omsorg, ikke butikk.

Powered by Labrador CMS