Skal vi få flere barnehagelærere, er vi avhengige av at det flere utdannes til det. Foto: Oslo kommune

– Da Høyre styrte var det lange køer i barnehagene og for få ansatte

Høyres bystyrepolitiker, Saida Begum, hevder det blå byrådet tok ansvar for barnehagene. Sannheten er at det rødgrønne byrådet nå rydder opp etter høyrebyrådet.

Publisert

I Aftenposten retter Saida Begum fingeren mot dagens byråd i Oslo. Men det lyste ikke ansvar da det tidligere byrådet var allergiske mot kommunale barnehager. I nåværende bystyreperiode vil det bli bygget 3000 nye kommunale barnehageplasser. Det er å ta ansvar og skape en varmere by. Det er å sørge for at barna ikke står lenge på venteliste og får barnehageplass i nærmiljøet.

Det virker som Begum kritiserer grunnbemanningsavtalen i Oslo kommune. Men i 2015 manglet det 500 barnehagelærere i de kommunale barnehagene. En avtale om grunnbemanning ble inngått mellom kommunen, Fagforbundet og Utdanningsforbundet for å sikre kvaliteten i Oslos barnehager. Avtalen ble forhandlet fram året etter at dagens rødgrønne byråd fikk makta og før den nasjonale bemanningsnormen ble innført. Det rødgrønne byrådet tok igjen ansvar.

Antallet pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet i barnehageloven krav om utdanning er samtidig redusert, fra 211 i 2015 til 145 i 2017. Det mangler i tillegg pedagogstillinger for å nå normen, men gapet vil bli betydelig redusert i løpet av året.

Må satse mer på utdanning

Fagforbundet Oslo ønsker at en større andel av de ansatte var barnehagelærere. Vi har vært med å forhandle fram en avtale som sier at 50 prosent skal være barnehagelærere i barnehagen. Dette målet er ikke nådd, og bemanningsnormen er underfinansiert fra statens side. Byrådet på den annen side bevilget i år 68 millioner til barnehagene, til å ansette flere barnehagelærere. I 2021 skal beløpet trappes opp til 164 millioner.

Skal vi få flere barnehagelærere, er vi avhengige av at det flere utdannes til det, og vi er avhengige av at stillinger gjøres om. Det er i dag levende mennesker i disse stillingshjemlene. Så lenge det ikke er utdannet nok barnehagelærere til å fylle disse, er det klokt av kommunen å vente på naturlig avgang, slik at det ikke blir flere hundre overtallige i kommunen som har krav på en annen jobb. Vi er utålmodige, samtidig er vi klar over at Oslo er et pressområde.

Barnehagene er blitt bedre

Fagforbundet Oslo er opptatt av og jobber for kompetanseheving og videreutdanning for våre medlemmer. Derfor mener vi at barnehagemedarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker det skal ha muligheten til å utdanne seg til barnehagelærer. OsloMet har egne klasser for dette, såkalt arbeidsplassbasert barnehageutdanning. I høst startet 80 stykker på dette studiet.

Som en av partene i arbeidslivet i Oslo kommune, ser vi at det rødgrønne byrådet er opptatt av tilbudet til barnehagebarna. Blant annet har vi blitt kvitt størsteparten av måle- og kartleggingshysteriet som var en stor tidstyv i barnehagehverdagen.

Byrådet har også gjennom grunnbemanningsavtalen sørget for at det ved behov blir satt inn vikar ved sykdom. En målsetting om 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere er også med å styrke kvaliteten for barna. Det rødgrønne byrådet har tatt ansvar og Oslo har fått mer kvalitet i barnehagene.

Powered by Labrador CMS