DEBATT

Byrådet betalte 65 millioner kroner for å ta over Nybyen barnehage.
Byrådet betalte 65 millioner kroner for å ta over Nybyen barnehage.

– Hvem sløser med barnehagepenger?

Høyresidens beskyldninger om sløsing med penger framstår som underlig. Sannheten er at da de borgerlige styrte Oslo, viste de null interesse for hvor pengene de bevilget til barnehage endte opp. Det ble overhodet ikke ført tilsyn.

Publisert

Det er underlig at høyresiden snakker om sløsing av barnehagepenger, når de gjennom 18 år i byråd førte null kontroll med hvordan penger bevilget til private barnehager ble brukt. Samt at deres egen regjering er handlingslammet i møte med kommersielle barnehagekjeders utbyttefest.

FrP kritiserer i VårtOslo byrådet for å bruke 65 millioner på å kjøpe Nybyen barnehage fra den kommersielle barnehagekjeden Espira. Høyre kritiserer også kjøpet i bystyret, hvor et flertall vedtok å kjøpe barnehagen.

Holdt våre valgløfter

Espira kjøpte barnehagen i 2016, selv om det rødgrønne byrådet nettopp var valgt på løfter om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren og heller øke andelen kommunale barnehager. Vi lovet å sikre at penger som bevilges til barn, går til barn, og ikke til privat profitt.

Det bør derfor ikke overraske at byrådet holdt sine valgløfter og valgte å kjøpe barnehagen for å kunne drive den i offentlig regi. Vi har allerede bygget ut 3000 nye barnehageplasser og fortsetter å bygge ut i områder som forventer stor vekst, slik som Økern-området, der Nybyen barnehage ligger.

Sjokkerende pengebruk

Fram til det rødgrønne byrådet tok over, fikk private ta en stadig større andel, fordi Høyre-byrådet hadde innført forbud mot å bygge nye kommunale barnehager. Samtidig skjedde en utvikling i det private barnehagemarkedet der store, kommersielle kjeder tok stadig større andeler og presset ut de mindre, ideelle private barnehagene.

Det fikk konsekvenser. En rapport bestilt av Utdanningsdirektoratet ga et sjokkerende innsyn i hvor mye penger som kan være på avveie i barnehagesektoren. I løpet av ett år (2017) fikk de private barnehagene om lag 1 milliard kroner mer enn de trenger for å dekke pensjonskostnadene sine.

Det er 1 milliard som kunne gitt oss over 1300 sårt trengte barnehagelærere, gratis barnehage til alle barn i Oslo eller full opptrapping av gratis aktivitetsskole til alle barn i Oslo i 1.-4. trinn og innføring av gratis skolemat på alle grunnskoler i Oslo.

Sløsing med skattepenger

Det lønner seg å investere i barnehager hvis man ønsker å tjene penger. Den kommersielle barnehagesektoren har de siste ti årene gitt tre ganger større avkastning enn Oslo Børs.

Det ble også tydelig da vi først prøvde å framforhandle en leieavtale for Nybyen barnehage. Espira krevde summer som lå mer enn dobbelt så høyt som normal pris. Å godta dette ville vært en sløsing med skattepenger.

Vi fremforhandlet i stedet en avtale om kjøp av barnehagen, til en pris omtrent tilsvarende hva det ville kostet å bygge barnehagen selv. Kommunen sitter igjen med den langsiktige verdien av tomten og bygningsmassen.

Fjern fobien mot offentlig eierskap

I lys av dette framstår høyresidens beskyldninger om sløsing med penger som underlig. Sannheten er at da de borgerlige styrte Oslo, viste de null interesse for hvor pengene de bevilget til barnehage endte opp. Det ble overhodet ikke ført tilsyn.

Det rødgrønne byrådet snudde dette, og det er allerede fattet vedtak om tilbakebetaling av nærmere ti millioner kroner i tilskudd til private barnehager. Dette viser tydelig at smutthullene i barnehageloven gjør det for enkelt å tjene seg rik på barnehage.

Regjeringen har visst dette lenge. Guri Melby er den tredje kunnskapsministeren som har lovet lovendring, og 29. april ble hun den tredje som har utsatt det. Barna har ikke tid til å vente på at regjeringen skal ha internt seminar i flere år, de trenger et bedre barnehagetilbud nå.

Jeg er stolt av at Oslo går foran og jobber for at alle penger som bevilges til barn, går til barn. Nå er det på tide at regjeringen følger etter og at Høyre og FrP tar av de ideologiske skylappene og fobien mot offentlig eierskap.

Powered by Labrador CMS