DEBATT

Konstituert direktør i barne- og familieetaten Lennart Hartgen og mor og barn som smiler.
Oslos beredskapsfamilier gjør en uvurderlig innsats for barn som ikke kan bo hjemme, sier Lennart Hartgen, i barne- og familieetaten.

– Takk for jobben du gjør som beredskapsmor, Sammia! Vi jobber for at betingelsene for å være beredskapshjem skal bli enda bedre

Barne- og familieetaten vil at betingelsene for å være beredskapshjem skal bli bedre. Derfor gir vi økt godtgjøring og forbedret utgiftsdekning, samt har gjort om fra toårige til femårige kontrakter. Videre jobber vi med å få på plass en pensjonsavtale.

Publisert

Å være beredskapshjem er en fulltidsjobb på oppdrag for Oslo kommune. Beredskapshjemmene må være klare for å ta imot barn på svært kort varsel. De må kunne gi god omsorg for barn som er i situasjoner der de som egentlig har omsorgen av ulike grunner ikke kan gi den.

Derfor vil vi takke deg, Sammia Naz Zaeem, for jobben du gjør for å hjelpe barn i Oslo. Oslos beredskapsfamilier gjør en uvurderlig innsats for barn som ikke kan bo hjemme.

Vi trenger flere som deg, og da spesielt familier som kan ta imot barn mellom 12 og 18 år.

Behøver rause voksne

Barna som ivaretas i beredskapshjem kan ha opplevd mangelfull og sviktende omsorg, og noen har særlige omsorgsbehov. Andre barn behøver bistand i en periode som et hjelpetiltak. Under korona kunne dette for eksempel være fordi foreldrene ble syke og ikke kunne ivareta barna en periode.

Barna behøver omsorgsfulle og rause voksne som kan gi traumesensitiv omsorg og hjelp til barn i krise i samarbeid med profesjonelle fagfolk i barne- og familieetaten.

Vi tilbyr avlastningsordninger

Det å være beredskapshjem er en kompleks og til tider krevende rolle. Det krever mye av den enkelte oppdragstaker og familiesystemet rundt. Derfor tilbyr Oslo en tverrfaglig oppfølging og utredning med psykologer og tett oppfølging av familiene.

Det er også viktig å presisere at selv om ikke beredskapshjem omfattes av ferieloven, så opptjener de 35 fridager i året når de har barn boende hos seg, og vi tilbyr avlastningsordninger så beredskapshjemmene får jevnlige frihelger etter hvert.

Jobber for å bedre betingelsene

Barne- og familieetaten jobber kontinuerlig for at betingelsene for å være beredskapshjem skal bli enda bedre. Derfor har vi i 2022 endret kontraktene, slik at vi gir økt godtgjøring og forbedret utgiftsdekning. I tillegg har vi gjort om fra toårige til femårige kontrakter.

Videre jobber vi med å få på plass en pensjonsavtale. Dette gjør vi i tett samarbeid og dialog med våre nåværende beredskapshjem.

Det er godt å høre at jobben som beredskapsmor er givende og gir stor glede. Vi håper at andre lar seg inspirere av valget du har tatt på vegne av Oslo-barna som trenger det.

Powered by Labrador CMS