DEBATT

Krysset der Niels Juels gate krysser Drammensveien på Skillebekk. — Ulykkene skjer hyppig her, skriver Dagfinn Nordbø.

- Ett av Oslos farligste kryss er på Skillebekk. Mange folk er blitt drept i dette krysset

— Så skjedde det noe igjen. Jeg sitter i parken med avisa, og hører et klask og en bråbrems. En eldre, gebrekkelig dame har gått i asfalten - påkjørt av en personbil, og det midt i fotgjengerfeltet.

Publisert

Politi og ambulanse ankommer, alle blir avhørt, også jeg som var vitne og i tillegg tok et bilde av bilen nøyaktig der den bråbremset og damen ble nedkjørt.

Hvordan ser så trafikkbildet ut, der Niels Juels gate krysser Drammensveien, og i stripa med butikker?

— Sporveiens trikkeführere suser i 80 km/t

Vi som tar vår daglige kaffe utendørs på bakeriet eller i parken Olaf Bulls plass, har temmelig godt overblikk på det som skjer i trafikken: Èn ting er monstertrikkene, som gjør at alle samtaler må stoppe opp 30 sekunder. Ingen hører noe likevel, om vi så bare sitter en halvmeter unna hverandre.

En del av disse Sporveiens trikkeführere innbiller seg jo at de kjører Formel 1-bil, og ikke et trikkebælaherk på 40 tonn.

Trikkeführerne ynder å sette klampen i bånn sånn cirka ved den russiske ambassaden/Ukrainas plass, og deretter suse i inntil 80 km i timen fram mot Skillebekk stoppested.

De trikkene som kjører andre veien starter racet på Skillebekk trikkestopp og suser som et rabalderstøyende kryssermissil fram mot stoppet på Skarpsno.

— Fjernet stopp forbudt-skilt

I stripa med kryssets nærmeste næringslokaler (Beth’s, Hos Thea, Villvin blomster, Joker, Narvesen, sushien og Bar 100) parkeres det ulovlig mange ganger hver bidige dag. For bilister, de skal jo bare, som vi alle vet.

De skal bare parkere Teslaen eller monster-SUV’en så de kan svippe innom Joker og bunkre tonic og isbiter. Resultatet er at sikten i krysset forsvinner for både bilister, syklende og de enda mykere trafikantene.

Og så: For en god stund siden spratt det opp et kjempestillas over hele hjørnegården Gabels gate/Drammensveien, inkludert byggeheis. Dette stillaset og heisen har stått stille i mange uker, i alle fall to måneder.

En herre har nemlig kjøpt en 250 kvadratmeter toppleilighet i gården for 27 millioner. Til dette har han tenkt å bruke 20 millioner på oppussing, så hele toppleiligheten er strippet. Og så dette stillaset da. For å få det opp langs hele gården (hvorfor det er nødvendig, aner ingen) ble Stopp forbudt-skiltet (7-16) tatt ned.

— Ulykkene skjer hyppig

Følgen av dette ble at Tesla og SUV-mafiaen og alle andre hele denne tida parkerte langs Drammensveien helt ut i krysset, denne gang lovlig, fordi stoppskiltet var fjernet.

Dermed var det ingen sikt for de kjørende bilene/syklistene som kommer ned fra Niels Juels gate og skal krysse, heller ikke for andre trafikanter.

Rekka av parkerte biler var så massiv hele døgnet at hele det området trikken kommer brasende i, var blindsone. I tillegg blir du ved visse tidspunkt blendet av solen når du kjører over krysset ned mot sjøen.

Om dette var årsaken til den aktuelle påkjørslen, vet jeg ikke.

Mange folk er blitt drept i dette krysset. Jeg har bodd her i 18 år og ulykkene skjer med stor hyppighet.

— Se for f... å gjør noe!

Blant annet den personen som var passasjer i en russisk kassebil fra ambassaden som en regnfull og mørk midnatt i november tok av fra ambassaden og i en fart på nærmere 100 km/t skrellet vekk skiltet og rekkverket på trikkestoppet Skillebekk. Passasjeren fôr ut av kassebilens vindu og døde.

Trikken har også drept folk her - en ung gutt. Sparkesyklist ble også påkjørt i forrige uke, også det i fotgjengerfeltet, fordi tenåringer ikke kan filla om trafikkregler og feier over feltet i den tro at bilene stopper for dem. Nei, det gjør ikke bilene. Dessuten kjører de alle for fort.

Så la meg derfor avslutte med en anmodning: Se for f... å gjør noe!

Powered by Labrador CMS