Slik kan Oslo S med ny bussterminal bli seende ut i framtiden om Ruter og plan og bygningsetaten får det som de ønsker. Illustrasjon. MAD Arkitekter

Tog i bunn og buss på topp. Både Ruter og plan og bygg vil ha ny bussterminal over Oslo S

� Bussterminal over togsporene på Oslo S er den beste løsningen både for de reisende og byen, mener plan- og bygningsetaten.

Publisert

Dagens bussterminal ved Galleri Oslo er både lite hensiktsmessig og for liten. Den ventede trafikkøkningen for buss i årene som kommer gjør at det er viktig å finne en lokasjon for ny bussterminal i hovedstaden.

Etter et langvarig plan- og utredningsarbeid har Ruter falt ned på å bygge en ny bussterminal over togsporene ved Oslo S. Planforslaget støttes av plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og er nå ute på offentlig høring. Tirsdag kveld ble planene presentert på et folkemøte.

— Dette prosjektet er det nødvendig og viktig at vi lykkes med. En ny bussterminal blir ikke bare inngangsporten til byen, men også til landet vårt for mange reisende, sier enhetsleder i plan og bygg, Målfrid Nyrnes.

Glir godt inn i eksisterende planer og strategi

Under folkemøtet ga enhetslederen uttrykk for at valget av Oslo S, som tilholdssted for en ny bussterminal, er et naturlig valg sett opp mot eksisterende planer for kollektivtrafikken og byutviklingen i området.

Enhetsleder Målfrid Nyrnes. Foto: Plan- og bygningsetaten

— En ny bussterminal på toppen av togsporene vil være med på å utvikle bydelen. Samtidig vil den også skape mange nye og spennende muligheter til fortsatt byutvikling i området rundt, slår hun fast.

Kan åpne Akerselva

Et av de spennende alternativene plan og bygg nå ser på, om bussterminalen blir vedtatt bygget på Oslo S, er muligheten for å åpne Akerselva forbi Galleri Oslo og videre ned til sporområdet på Oslo S.

— Dette handler ikke bare om ny bussterminal men også om å utvikle området rundt. Ved å flytte busstasjonen fra dagens Galleri Oslo, kan Akerselva gjenåpnes ned til sporområdet. Indre Oslo øst kan få et løft, og Grønland kan bindes bedre sammen med fjorden, sier seniorarkitekt Paul Kofoed.

Plan og bygg kritiske til næringsbygg

Ruter har laget to planforslag for den nye bussterminalen. Det ene forslaget innebærer å bygge et vrimleområde/ny stasjonshall over sporene og så bygge bussterminalen oppå dette igjen. I det andre forslaget ønsker Ruter i tillegg å bygge store arealer med næringsbygg over bussterminalen.

Plan og bygningsetaten mener det første forslaget er det klart beste.

— Vi går inn for forslaget som ikke inkluderer næringsbygg. Vi mener dette forslaget vil bli for komplekst og heller ikke gi den fleksibiliteten vi trenger for en slik terminal i framtiden, sier Kofoed.

I tillegg mener plan og bygg en slik løsning vil føre til store sikkerhetsutfordringer.

Her kan du se videopresentasjon av de to ulike planforslagene.

Møter motstand fra Bane Nor

Forslaget om å bygge en bussterminal over togsporene møter sterk skepsis fra fagfolkene i Bane NOR. Frykt for store problemer i byggeperioden og usikkerhet rundt tekniske forhold gjør jernbanefolket skeptiske.

Prosjektleder i Ruter, Ola Skar, lover de skal gjøre alt i deres makt for å gjøre byggeperioden så enkel som mulig for togpassasjerene.

Snitt gjennom den nye stasjonshallen sett i lengderetningen langs sporene. Illustrasjon: MAD Arkitekter

— Den første delen av bygeperioden vil bli den vanskeligste. Dette fordi fundamenteringen vil gjøre at vi må stenge noen spor av gangen. I denne perioden, beregnet til 72 uker, vil alle togene fortsatt gå, men sporkabalen må løses på en annen måte enn i dag, sier han.

Ruter vil nå gå i tett dialog med Bane NOR for å komme fram til hvordan man best kan løse utfordringene en utbygging over sporene vil medføre, ifølge Skar. Gjennom denne dialogen håper han Bane NOR vil gå tilbake på den skepsisen de har vist vedrørende prosjektet, slik at prosjektet kan la seg realisere så raskt som mulig.

Usikker ferdigstillelse

Det er foreløpig usikkert når den nye bussterminalen kan stå ferdig. Planforslagene er ute til offentlig høring fram til 14. februar. Etter dette skal Ruter og plan og bygg gå gjennom høringsuttalelsene og finpusse planforslagene, før de sendes til politisk behandling. Dette vil skje enten på slutten av året eller i begynnelsen av 2019.

Deretter vil forslaget komme til politisk behandling i bystyrets organer. Det kan også, i løpet av denne prosessen, være nødvendig å gå i dialog med staten for å finne løsninger på finansieringen av byggeplanene. Skulle Bane NOR opprettholde sine innsigelser mot prosjektet, vil de kunne anke et eventuelt vedtak i bystyret inn for kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forventet byggetid for prosjektet er tre år for planene uten næringsbygg og fem år for planene som inkluderer dette.

Powered by Labrador CMS