MDG-politiker Tom Kristian Berger mener det er på tide å få bussterminaen bort fra gatebildet på Grønland og i bydel Gamle Oslo.

Byrådet stopper ny bussterminal over sporene på Oslo S. — På tide å få terminalen vekk fra Grønland, mener MDG-politiker

Plasseringen av ny bussterminal for Oslo sentrum er helt i det blå etter at byrådet valgte å lytte til Bane Nor og skrinlegge den opprinnelige ideen om plassering. — Busstrafikken er en betydelig belastning for Grønland, mener MDG-politiker Tom Kristian Berger.

Publisert

Siden 2017 har Ruter og plan- og bygningsetaten hatt et ønske om å bygge en ny og sentral bussterminal for hovedstadens kollektivreiseende over sporområdet på Oslo S. Tidligere i vår ble det kjent at byrådet nå stopper ideen blant annet på grunn av innsigelser fra Bane Nor.

Dermed er det tilbake til scratch når det gjelder framtidig plassering av en bussterminal sentralt i byen. Foreløpig vil den ha tilhold under Galleri Oslo, der den ligger i dag. I framtida kan det bli nødvendig å flytte terminalen, da eierne bak Galleriet planlegger å rive dagens bygningsmasse for å bygge nytt. Ferdigstillelse for disse planene ligger rundt ti år fram i tid.

Vil ha bussterminalen vekk fra Grønland

Byrådets avgjørelse om å ikke gå videre med ideen om bussterminal på et lokk over sporene ved Oslo S, gjør at det nå åpner seg nye muligheter for plassering og størrelse på ny terminal.

Lokalpolitiker for MDG i bydel Gamle Oslo og nestleder av bydelens byutviklingskomite, Tom Kristian Berger, mener det på høy tid å fjerne bussterminalen og den medfølgende busstrafikken fra gatebildet på Grønland.

Dagens bussterminal tar opp mye av gatebildet sentralt på Grønland.

— Trafikken til terminalen trekker et stort antall busser inn til byen. Busstrafikken er en betydelig belastning for Grønland, og vi lytter til innbyggerne i Gamlebyen som er lut lei av fart, støy og støv knytta til regionbussene som dundrer gjennom Strømsveien og Schweigaards gate, sier han til VårtOslo.

Bydelspolitikern er derfor glad for den besluttningen byrådet har tatt.

— Lokalt ønsker vi å gå enda lenger en byrådet. Vi ønsker å fjerne bussterminalen fra bydelen, påpeker MDG-politikeren.

Ønsker å stoppe regionbussene utenfor sentrum

Berger peker på at de lenge har slitt med å skjønne hvorfor en av byens mest attrakive tomter skal opptas av en terminal for busstrafikk. Han viser til at det i mange andre europeiske land er vanlig at region- og langdistansebusser stopper ved knutepunkter utenfor bykjernen.

— Dette er også i tråd med den svære utredningen KVU-Oslonavet fra 2015. En bærende idè i utredningen er at vi går fra nav til nettverk, og at alle busser ikke trenger å klemmes inn i trange sentrumsgater, men at passasjerer får overgang fra buss til bane på steder som Lysaker og Bryn. Vi ber derfor byrådet om å få fortgang i utredningene om hovedstadens bussterminalstruktur, sier han.

Det blir ikke noe av ideen om en bussterminal over sporene på Oslo S.

Berger tror fjerning av bussterminalen fra Grønland vil gi store og positive effekter for store deler av bydelen.

— Hvis vi flytter bussterminalen får vi ikke bare mindre busser, kø og støy i bygatene. Vi åpner også for god byutvikling. Vi kan gjenåpne Akerselva, få nye flotte grøntområder og nye boliger og arbeidsplasser midt i byen. Det gir mer byliv og sårt tiltrengte attraktive byrom og parker for befolkningen i Gamle Oslo, mener nestlederen i bydelens byutviklingskomite.

Spent på fortsettelsen

Kasseringen av forslaget om ny bussterminal over Oslo S, gjør at saken nå må tilbake på tegnebordet.

Foreløpig er det uklart hva som vil skje, men det som ligger i kortene er at byrådet vil be Ruter om en ny utredning for å se på mulighetene for plassering o g størrelse på den nye bussterminalen.

Etter det VårtOslo kjenner til er det også i byrådet en stor interesse for å få vurdert muligheten for å få stoppet langdistanse- og regionbussene på knutepunkter utenfor sentrum.

— Det pågår en utredning for nye Schweigaards gate og planarbeid på tomta til Galleri Oslo. Vi oppfatter også at hverken Ruter eller rådhuset har landet på hva som skal skje med bussterminalen. Vi mener derfor det er et viktig signal å sende nå om at vi ønsker at bussterminalen skal vekk, avslutter Tom Kristian Berger.

Han fremmer i torsdagens møte i bydelsutvalget et forslag om å fjerne bussterminalen fra bydelen. Dette håper han å få flertallet av lokalpolitikerne med seg på.

Byrådet vil se på løsninger på nytt

— I utredningen rundt Oslo-navet, ble det anbefalt at de kapasitetssterke løsningene med t-bane og tog bygges ut og at busstrafikken fra områdene rundt byen i større grad mater til knutepunkter utenfor sentrum. Denne strategien ligger fast, og styrking av T-bane-tilbudet og togtilbudet er sentralt, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en kommentar til utspillet fra partifellen i Gamle Oslo.

Hun mener likevel det ikke er noe stort poeng å få så mange busser som mulig til å snu utenfor bykjernen.

— Det vil fortsatt være behov for en bussterminal sentralt i Oslo, mener samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

— Det er ikke et mål i seg selv at flest mulig busser snur utenfor sentrum, men kapasiteten og fremkommeligheten i gatenettet i sentrum er begrenset. Selv om noen kan oppleve et bytte som en ulempe, vil det for mange reisende gi kortere reisetid om siste del av reisen inn til sentrum går på bane, sier samferdselsbyråden.

Uansett hva som skjer framover, er byrådet klare på at det fortsatt vil være behov for en bussterminal sentralt i Oslo

— Det vil fortsatt være behov for en effektiv bussterminal sentralt i Oslo. Akkurat hvilke linjer og hva slags busser som bør gå til bussterminalen i sentrum, og hvilke linjer som bør mate til bane utenfor byen, er sentrale spørsmål vi nå vil be Ruter om å vurdere. I tillegg til at selve knutepunktet må utvikles, er det også viktig at fremkommeligheten for bussene inn til knutepunktet er godt, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Powered by Labrador CMS