DEBATT

Det høres litt umusikalsk ut å ikke argumentere for at lokk burde være en god løsning også i Brynsbakken, mener skribenten.

– Bane NORs selvskudd i Brynsbakken

Bystyrepolitikerne svelget rått alle påstander fra Bane NOR om at det ikke var realistisk å bygge lokk og at det hastet forferdelig å få vedtatt planen innen utløpet av mars. De festet tillit til at beboerne på Hylla skulle få en god behandling

Publisert

Oslo bystyre vedtok i mars i år å godkjenne Bane NORs forslag til reguleringsplan i Brynsbakken, noe som har provosert lokalbefolkningen kraftig og medførte nesten 80 klager på vedtaket. Aksjonsgruppa og Vålerenga vel, som jobber for å finne bedre løsninger for utvikling av jernbanetilbudet rundt Oslo uten å rasere Hylla, fikk medhold i at klagene må gis oppsettende virkning.

Bane NOR kunne derfor ikke fortsette med oppkjøpsforsøk og andre forberedelser i prosjektet mens klagene er til behandling hos plan- og bygningsetaten i Oslo, og derfor har det også har vært stille en god stund fra aksjonsgruppas side.

Men nå har det vært stille lenge nok. Vi konstaterer at ikke bare har tiden jobbet til fordel for oss, men vi har også på forskjellig vis fått innrømmelser fra Bane NOR som bekrefter det vi hele tiden har kjempet for.

Engasjementet blant beboere på Hylla og andre fra lokalmiljøet varstort under demonstrasonen søndag.

Ikke lenger barbarisk

Som kjent har Bane NOR nå i ettertid gitt oss rett i at det ER mulig å bygge lokk over sporene i Brynsbakken. Riktignok kom de med dette i en rapport som ble bestilt etter at klagesaken begynte, mens vi ville at dette skulle være med i utredningene som politikerne skulle hatt før de behandlet saken.

Bane NOR har imidlertid gitt oss enda bedre argumenter for å utrede bedre løsninger enn bare et lokk på 175 meter over et av sporene. I Brynsbakkens egne reklameplakater, som henger på gjerdet ved byggeplassen for Follobanen ved Middelalderparken, forteller de oss at det var i gamle dager de var så barbariske at de fjerna hus for å rydde plass til sporene oppå bakken.

Nå utfordrer befolkningsvekst jernbanens plass, og behovet for mer byrom og mer jernbane blir løst ved å legge jernbanesporene under Middelalderparken til beste for byen, jernbanen og historien.

Jernbane under bakken er til det beste for byen, sier plakaten fra Bane NOR ved Middelalderparken.

Lurt med lokk

Videre skryter Bane NOR av hvor lurt det er med lokkløsninger: «Parken er ryddet for parkering og bygg - og med spor under bakken blir grøntanlegget nær dobbelt så stort. …Under det grønne byrommet får hele sju jernbanespor plass til tog med mennesker mellom jobb, arbeid og fritid».

Da høres det jo litt rart ut (eller umusikalsk) å ikke argumentere for at lokk burde være en god løsning i Brynsbakken, hvor det også er tenkt at det skal bli sju jernbanespor, og hvor det i motsetning til i Middelalderparken bor folk i tillegg! Eller hur, Bane NOR?

Svelget retorikken rått

En skulle jo tro at Bane NOR nå ville bruke sitt glødende engasjement for mer byrom til noe annet konstruktivt. Omtrent ti minutters gange utenfor reguleringsområdet ligger fotgjengerundergangen ved Harald Hardrådes plass. Da det under debatten om Brynsbakken ble påpekt at denne var stygg og utrivelig, ble det foreslått å be Bane NOR om å oppgradere denne, noe jeg selv hørte at prosjektlederen mente var helt i orden og skulle la seg ordne.

Denne passasjen ved Harald Hardrådes plass skulle Bane NOR gjøre trivelig.

Bystyrepolitikerne svelget rått alle påstander fra Bane NOR om at det ikke var realistisk å bygge lokk og at det hastet forferdelig å få vedtatt planen innen utløpet av mars (men et halvt år etterpå gadd de ikke engang å klage på vedtaket om å gi klagene oppsettende virkning).

De festet tillit til at beboerne på Hylla skulle få en god behandling og at fotgjengerundergangen på Harald Hardrådes plass skulle bli fiksa. Jeg tror leserne skjønner at Aksjonsgruppa og Vålerenga vel etter dette ikke vil akseptere en eventuell avgjørelse fra plan- og bygningsetaten om ikke å ta klagene til følge, og i så fall vil klagen gå til behandling hos Statsforvalteren.

Omgjør vedtaket

Men aksjonsgruppa hadde håpet at bystyreflertallet kunne ta ansvar og på eget initiativ omgjøre sitt vedtak, som åpenbart var fattet på feil premisser.

Vi står med befolkningen og bydelsutvalget i Gamle Oslo i ryggen på kravet om at Bane NOR må starte helt forfra med utredning av bedre plan- og lokkløsninger for utvikling av jernbanetilbudet rundt Oslo. Dette må skje uten å rasere Hylla og gi dårligere levekår for befolkningen i Kværnerbyen og på Vålerenga.

Bane NOR har selv bekreftet at de har all verdens god tid til å gjøre dette. Ifølge melding lagt ut på deres hjemmesider samme dag som bystyret behandlet reguleringsplanen i all hast, het det: «Blir ikke reguleringsplanen vedtatt nå, blir det ikke byggestart i Brynsbakken før i 2027; etter at signalanlegget på Oslo S er ferdig».

Neste kamp – vi taper aldri

Men kan vi stole på sånne utsagn fra Bane NOR? Har politikerne ryggrad?

I ventetiden kan Aksjonsgruppa anbefale alle interesserte, men spesielt prosjektgruppa i Bane NOR, bystyrepolitikerne og saksbehandlerne i plan- og bygningsetaten å kose seg med den flotte spillefilmen fra Østkantspellet som dramatiserer den pågående kampen om å bevare Hylla: "Neste kamp - vi taper aldri", foreløpig ligger den tilgjengelig på Østkantspellets facebookside

Powered by Labrador CMS