Framtiden til de verneverdige husene på Hylla i Enebakkveien er fortsatt usikker etter møtet i bystyrets byutviklingsutvalg onsdag ettermiddag.

Ny runde med usikkerhet rundt Bane Nors utbygging i Brynsbakken

Det er fortsatt ikke klart om Bane Nor får flertall i bystyret for sine utbyggingsplaner i Brynsbakken, mellom Vålerenga og Kværnerbyen. Onsdagens ekstramøte i bystyrets byutviklingsutvalg ga ikke svar.

Publisert

I forrige uke bestemte bystyrets bytviklingsutvalg seg for å utsette behandlingen av saken om utvidelse av sporkapasiteten i Brynsbakken med én uke. Derfor var det knyttet stor spenning til hvilken avgjørelse politikerne ville falle ned på i saken under ettermiddagens behandling.

Sender ikke saken tilbake

Utfallet ble, mot stemmene til Høyre, Rødt og uavhengige Danny Choudry, at utvalget ikke ønsket å sende saken tilbake til Bane Nor for ytterligere utredning av blant annet lokk over sporene og støyproblematikken i prosjektet. Likevel står det som helt uklart hva bystyret vil gå inn for når de avgjør saken i møtet sitt neste onsdag.

Årsaken til usikkerheten denne gangen, var at ikke alle partier i bystyret er representert i byutviklingsutvalget. Dessuten signaliserte Venstres representant, Håkon Riekeles, at partiet hans kan skifte mening i saken før den avgjørende debatten i bystyresalen om en uke.

— Vi gir oss ikke før det er over

I aksjonsgruppa mot utbyggingsplanene gir onsdagens uklarheter grunn til en viss optimisme.

— Det er ingen ting som er avklart enda. Vi skal jobbe som bare det den neste uka for å forsøke å få flertallet over på vår side, sier medlem i aksjonsgruppa, Ørn Terje Foss, til VårtOslo rett etter at saken er ferdigbehandlet i byutviklingskomiteen.

— Vi gir oss ikke før alle muligheter er brukt opp, sier Brynsbakken-aktivist Ørn Terje Foss.

Han mener de mange kritiske merknadene mange av politikerne har lagt ved saken, viser at det fortsatt er mulighet for å skape et flertall mot planene.

Hylla-beboere lite imponert over byrådet

Hylla-beboer Mirijam Berg Abrahamsen har stått sentralt i motstanden mot Bane utbyggingsplanene. Hun reagerer spesielt på hvordan fungerende byråd Rasmus Reinvang (MDG) skjøv beboerne foran seg da han forklarte hvorfor det haster å få vedtatt saken.

— Byråden sier han har snakket med folk på Hylla. Det vi vet er at noen av oss tok kontakt med byråden om våre bekymringer. Ingenting av dette så vi reflektert i det han sa i dag.

— Isteden bruker han ord for ord Bane Nors argumentasjon om at uansett hvor mye som mangler med prosjektutredningen, så må bystyret vedta forslaget for å løse ut beboere, sier hun.

Småbarnsmoren viser til at Bane Nor allerede har inngått utkjøpsavtaler med to av beboerne på Hylla, og mener derfor det ikke burde være noe i veien for å lage lignende avtaler med de resterende beboerne.

— Det er forferdelig provoserende at ikke bare Bane Nor, men nå også byråden, bruker oss for å presse gjennom saken, poengterer hun.

Kritiske til saksbehandlingen

Blant bystyrerepresentantene, som diskuterte saken onsdag, var det en klar misnøye med hvordan reguleringssaken er blitt behandlet både fra Bane Nor og plan- og bygningsetatens side. Dette ga utslag i en hel rekke skriftlige merknader som blir lagt med saken fra de ulike partiene.

I en samlet merknad peker de folkevalgte på flere mangler ved utredningene som er gjennomført som en del av reguleringsprosessen.

De verneverdige husene på Hylla ligger klemt mellom jernbanesporene i Brynsbakken.

— Utvalget viser til at det er flere sentrale spørsmål som ikke er godt belyst i denne saken. Et slikt spørsmål er om det er mulig å etablere et begrenset lokk over de nordligste sporene i planområdet for å utvide Vålerenga-parken og gi redusert støybelastning, samt kostnader og praktiske utfordringer med en slik lokk. Det har ikke kommet frem noe informasjon som tilsier at en slik løsning åpenbart ikke er gjennomførbar, samtidig som det heller ikke er mulig å si sikkert at en slik løsning kan realiseres, skriver utvalgsmedlemmene.

De er også lite imponert over hvordan arbeidet med støyproblematikken under anleggsperioden og støyskjerming etter åpning av nye spor er utført.

Venstre blir nøkkelpartiet

Etter behandlingen onsdag ettermiddag viser det seg at Venstre nå kan sitte med nøkkelen til om det blir et ja eller nei til utbyggingsplanene når saken kommer opp i bystyret om en uke.

Partiets representant i byutviklingsutvalget, Håkon Riekeles, holder kortene tett til brystet.

Håkon Riekeles og Venstre kan fort bli "jokeren" i bystyrets behandling av Brynsbakke-utbyggingen.

— I dag fikk vi i komiteen flertall for vårt forslag om at det må utredes et lokk over sporene. Enten må Bane Nor selv utrede, eller så må byrådet gjøre det. Får vi tilslutning til dette også i bystyret, sier vi nok ja til planene. Blir forslaget forkastet av bystyret, må vi vurdere på nytt hvordan vi vil stemme, forklarer Riekeles.

Dermed kan det ligge an til at neste ukes behandling av saken i bystyret bli særs spennende.

Powered by Labrador CMS