Unibuss sikret finansiering til å drive videre

Sporveien, som eier Unibuss, sikrer busselskapet penger til å drive videre mens rekonstruksjonsforhandlingene pågår.

Publisert

Oslo tingrett avsa 13. mai 2024 kjennelse om åpning av offentlig forhandling om rekonstruksjon i Unibuss. Busselskapet har sikret finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene.

Unibuss har nå sikret finansiering fra morselskapet, Sporveien AS, til drift av virksomheten mens rekonstruksjonsforhandlingene pågår. Unibuss sin virksomhet fortsetter som før. Selskapets leverandører vil dermed få løpende betalt for varer og tjenester som leveres i rekonstruksjonsperioden.

– Vi ser frem til en god rekonstruksjonsprosess. Det er for tidlig å si noe om det endelige utfallet, men målet er som før å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss, sier direktør Atle Rønning i Unibuss i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS