� Jeg liker ikke VårtOslo og vil ikke snakke med dere i lyve-media, sier SIAN-aktivist Max Hermansen (i midten), her fotografert på en markering ved Stortinget. Til venstre Ellen Due Brynjulfsen og bakerst SIAN-leder Lars Thorsen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bydelspolitikerne i Gamle Oslo nekter SIAN å ha stand på Tøyen torg

SV, MDG og Rødt fikk flertall i Gamle Oslo bydelsutvalg for å stanse den islamfiendtlige organisasjonen SIANs planlagte stand på Tøyen torg neste lørdag.

— Tøyen torg er lekeplass for barn og et viktig møtested for folk i bydelen. Det er et sted som er helt uegnet for demonstrasjoner, motdemonstrasjoner og stort politioppbud, sier bydelspolitiker og vararepresentant til Stortinget, Marian Hussein (SV) til VårtOslo.

Stopp islamiseringen av Norge, SIAN, hadde opprinnelig fått tillatelse fra administrasjonen i bydel Gamle Oslo til å ha stand på Tøyen torg lørdag 28. september. Politiet har heller ikke tatt initiativ til å stanse den islamfiendtlige organisasjonens planer om en markering i en bydel der svært mange innbyggere har muslimsk- eller minoritetsbakgrunn.

— Ikke brudd på ytringsfrihet

— Jeg er overrasket over at politiet ikke ser at Tøyen torg er trygt sted for en slik markering eller demonstrasjon. Det er heller ikke et naturlig sted for SIAN å ha stand, sier SVs Hussein.

� SIAN velger jo ikke å ha stand på Røa. De gjør jo selvfølgelig dette fordi de ønsker å provosere, sier Marian Hussein (SV). Foto: Jens Aas-Hansen / Oslo SV

Men ser du argumentet med at å nekte SIAN å ha stand kan være i strid med ytringsfriheten?

— Tøyen torg er ikke stedet der man møter stortingspolitikere eller bystyrepolitikere. Dette er et torg for barn og familier. Et torg med lekeapparater og skulpturer, som er møteplass for folk i bydelen. Jeg hadde forstått argumentet om ytringsfrihet bedre hvis SIAN ble nektet stand foran Stortinget eller Rådhuset. Eller en ambassade for den saks skyld, sier bydelspolitikeren fra SV.

Mener du SIAN bevisst provoserer ved å legge sin markering til et torg i en bydel med mange muslimer og innbyggere med minoritetsbakgrunn?

— Ja, de velger jo ikke å ha stand på Røa. De gjør jo selvfølgelig dette fordi de ønsker å provosere, sier Marian Hussein.

Hensyn til beboere veier tyngst

SV og Marian Hussein fikk med seg bydelspolitikere fra Rødt og MDG på å fremme forslaget, som i praksis nå setter en stopper for SIAN-standen på Tøyen torg neste lørdag.

Med støtte fra en Ap-representant og en uavhengig fikk SV, Rødt og MDG nok til å sikre flertall i Gamle Oslo bydelsutvalg for følgende vedtak:

" Bydelsutvalget ønsker ikke å utstede tillatelse til SIAN for å ha arrangement på tøyen torg. Et slikt arrangement hensyntar ikke de øvrige brukere av Tøyen Torg og beboerne i området rundt torget. Torget er møteplassen mellom generasjoner og lekeplassen til mange barn på Tøyen."

"Bydelsutvalget ser at arrangementet ikke er forenlig med familieaktiviteter og ønsker å trekke tilbake tillatelsen av hensyn til beboerne og øvrige brukere av torget. Bydelsutvalget ønsker at torget skal fortsatt være en møteplass der mennesker med ulike bakgrunner møtes for å danne sterkere felleskap."

— Jeg liker ikke VårtOslo

Bakgrunnen for forslaget som ble vedtatt, er en tolkning av en juridisk betenkning fra kommuneadvokaten i Oslo. I notatet åpner kommuneadvokaten for at bydel Gamle Oslo kan, av hensyn til andre brukere av Tøyen torg, nekte SIAN å ha stand.

VårtOslo forsøkte å få en kommentar fra den kjente SIAN-aktivisten Max Hermansen, og han svarer slik når han blir spurt om vedtaket fra bydelsutvalget i Gamle Oslo:

— Jeg liker ikke VårtOslo. Det er ikke noe vits at du snakker med meg. Jeg snakker ikke med dere i lyve-media. Hvis du vi vite hva SIAN står for kan du lese Resett.no.

SIAN-leder Lars Thorsen fotografert foran Stortinget under en tidligere markering. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Men SIAN-leder Lars Thorsen bekrefter søndag kveld at den islamfiendtlige organisasjonen planlegger å holde en markering på Tøyen torg lørdag.

— Ja, jeg tenker å arrangere markeringen på Tøyen torg neste helg. Det er jo en del av Oslo, så hvorfor skulle jeg ikke det? Jeg ser ikke noen forskjell på om jeg holder en politisk markering eller en meningsmotstander gjør det. Spurte du dem som arrangerte shariafesten der for ett år siden om hvorfor de arrangerte den, spør SIAN-leder Thorsen.

BU-vedtaket fra Gamle Oslo i sin helhet:

  1. Bydelsutvalget viser til Kommuneadvokatens uttalelse, siste avsnitt, som beskriver bydelens handlingsrom. Bydelsutvalget ønsker ikke å utstede tillatelse til SIAN for å ha arrangement på tøyen torg. Et slikt arrangement hensyntar ikke de øvrige brukere av Tøyen Torg og beboerne i området rundt torget. Torget er møteplassen mellom generasjoner og lekeplassen til mange barn på Tøyen. Bydelsutvalget ser at arrangementet ikke er forenlig med familieaktiviteter og ønsker å trekke tilbake tillatelsen av hensyn til beboerne og øvrige brukere av torget. Bydelsutvalget ønsker at torget skal fortsatt være en møteplass der mennesker med ulike bakgrunner møtes for å danne sterkere felleskap.
  2. Organisasjoner og enkeltindivider som er tiltalt eller dømt for å spre hets og hatefulle ytringer, som omtalt i rasismeparagrafen, får ikke tillatelse til å stå på stand i offentlige rom som bydelen forvalter utleien av. 
  3. Bydelsutvalget vedtar å trekke tilbake Sians tillatelse til å demonstrere på Tøyen Torg 28.9.2019, fordi det vil være i strid med FNs barnekonvensjon og barns rett til trygghet og beskyttelse.
  4. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen i samarbeid med relevante etater og offentlige instanser se på mulighetsrommet kommuneadvokaten skisserer til å begrense eller stoppe arrangementer av denne typen karakter.
Powered by Labrador CMS