En entrpenør har erkjent overfaktuerering, mens ytterligere en utbygger risikerer å bli politianmeldt. Foto: Øyvind Holmstad/Wikimedia

Utbygger av kunstgressbaner overfakturerte Oslo kommune med 350.000 kroner

Bymiljøetaten går til politianmeldelse mot en utbygger av kunstgressbaner i Oslo. I tillegg vurderes det om ytterligere en entrepenør skal politianmeldes for uregelmessigheter.

Publisert

— Det er avdekket overfakturering på omlag 350.000 kroner og vi velger å politianmelde forholdet, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i en pressemelding fra bymiljøetaten.

En intern gjennomgang av flere kunstgressprosjekter i Oslo i 2017 avdekket uregelmessigheter ved to entrepenører, og bymiljøetaten innhentet ekstern bistand fra revisjonsselskapet Ernst & Young.

Entrepenør innrømmet triksingen

Revisjonsselskapets undersøkelser bekreftet mistanken om at en entreprenør, med hjelp av en
underleverandør, har fakturert for mer enn hva som faktisk har blitt utført av arbeid på ett av
kunstgressbane-prosjektene som ble gjennomført i sommermånedene i 2016, skriver bymiljøetaten.

Bymiljøetatens direktør Gerd Robsahm Kjørven har endret rutinene for offentlig anskaffelser etter at rapporten fra Ernst & Young avdekket overfaktureringen. Foto: Arnsten Linstad

I intervju med Ernst & Young har entreprenøren erkjent, at de sammen med underleverandøren, har oppgitt og fakturert et fiktivt volum til kommunen.

— Dette er skattebetalernes penger, og vi kan ikke ha leverandører som uriktig beriker seg, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven.

Nå skal entrepenøren som har erkjent overfakturering og triksingen ha tilbudt seg å betale tilbake oppdragssummen på drøyt 600.000 kroner.

Vurderer anmeldelse av enda en entrepenør

I tillegg er det avdekket at en annen leverandør har fakturert med priser som ikke er omfattet av rammeavtalen inngått med kommunen. Bymiljøetaten vurderer nå om de skal gå til rettslig oppfølging av også denne entreprenøren.

I rapporten fra Ernst & Young ble det også pekt på at det på tidspunktet for anskaffelse og bygging av disse banene i 2015 og 2016, var til dels mangelfull kontraktsoppfølging på dette området internt i bymiljøetaten.

Etaten har skjerpet rutinene

— Dette har etaten tatt tak i. Det er satt av mer ressurser i bymiljøetaten til å kunne håndtere offentlige anskaffelser. Området er styrket både med hensyn til kapasitet og kompetanse, skriver etaten i pressemeldingen.

— Det er også etablert tydelige fullmaktsforhold, og det er satt langt større fokus på risikostyring og internkontroll enn det som var tilfelle da rammeavtalen fra 2015 ble inngått.

Avtalen er nå utløpt, og etaten har inngått nye rammeavtaler med nye leverandører til bygging av kunsgressbaner.

Powered by Labrador CMS