— For oss som bor langs strekningen Skullerud til Ryen er ikke dagens busstilbud holdbart, sier Kjersti Koffeld (til v.). Foto: Bjørnar Morønning

Abildsø-beboere lei av økt biltrafikk og dårlig kollektivtilbud. Krever ekspressbuss til sentrum

— Når busslinje 70 endelig kommer, bruker den tre kvarter på en strekning som er seks kilometer, forteller Abildsø-beboere. Nå krever de handling fra Oslos politikere.

Publisert

I desember 2013 blir en kvinne i 30-årene kjørt ned i et fotgjengerfelt i Enebakkveien på Abildsø. Kvinnen dør senere av skadene.

Men dødsulykken er ikke den eneste ulykken på denne strekningen av Enebakkveien, som også er skolevei for mange barn. Det har vært flere påkjørsler og nestenulykker siden 2013.

— Livsnerven til sentrum

Da kvinnen ble kjørt ned og drept, hadde beboere på Abildsø allerede i flere år forsøkt å få trafikkdempende og regulerende tiltak. I årene som fulgte er det blitt iverksatt noen tiltak, som fartsdempere og redusert hastighet.

Men nå mener beboere bak et innbyggerforslag sendt til bystyret at biltrafikken ikke er redusert. Og en av årsakene er et elendig kollektivtilbud.

— Bussrute 70 er livsnerven mellom denne bydelen og Oslo sentrum. Men bussen er både upålitelig og treg, sier Erik Martiniussen.

— Etter at Ruter rasjonaliserte og slo sammen to bussruter til en, bruker ofte 70-bussen tre kvarter på en strekning som er seks kilometer lang, sier Erik Martiniussen. Foto: Bjørnar Morønning

Martiniussen er en av initiativtakerne bak et forslag bystyrets miljø- og samferdselsutvalg behandler onsdag. Hovedkravet er at bystyret og byrådet setter press på det kommunale kollektivselskapet Ruter.

— For oss som bor langs strekningen Skullerud til Ryen er ikke dagens busstilbud holdbart, sier Kjersti Koffeld, som i flere år har engasjert seg for tryggere trafikk i nærområdet.

— Ruter slo sammen to busslinjer

— 70-bussen er vår eneste direkteforbindelse til sentrum. For de mange beboerne som skal på jobb om morgenen er det behov for en raskere forbindelse. Derfor krever vi at det settes opp en ekspressbuss, som kjører Enebakkveien før den tar Operatunnelen og Haakon Vs gate til sentrum, sier Kjersti Koffeld.

— For de mange beboerne som skal på jobb om morgenen er det behov for en raskere forbindelse, sier Kjersti Koffeld. Foto: Bjørnar Morønning

Både Martiniussen og Koffeld mener det dårlige kollektivtilbudet fører til mer trafikk og flere biler i boligområdet. Der også barn har sin skolevei.

— Etter at Ruter rasjonaliserte og slo sammen to bussruter til en, bruker ofte 70-bussen tre kvarter på en strekning som er seks kilometer lang, sier Erik Martiniussen.

— Derfor velger alt for mange å sette seg i hver sin bil. Det kunne blitt redusert med en ekspressbuss, som også var pålitelig og holdt rutetidene, mener han.

Krever rushtidsbom

Innbyggerforslaget miljø- og samferdselsutvalget har til behandling har tre punkter:

  • Det opprettes en ekspressbuss på linje 70, som kjører Enebakkveien, før den tar Operatunnelen og Håkon den Vs gate, uten opphold til sentrum.
  • Bussen må ha minst 10 minutters rute og gå mellom kl. 07.00 og 09.00 om morgenen, og mellom 15.00 og 17.00 om ettermiddagen.
  • Bussbommen i krysset Enebakkveien og Sandstuveien senkes i rushtiden for å sikre bussen framkommelighet og hindre kø inn mot Ryen. Alternativt må det bygges eget bussfelt langs Enebakkveien fra Sandstuveien til Plogveien. 

Beklagelige fremkommelighetsproblemer

Ruter pressevakt, Øystein Dahl Johansen, beklager at ruten tar såpass lang tid, er ikke enig i at dette er hovedregelen:

– Det har skjedd at bussen, på grunn av fremkommelighetsutfordringer i Oslo sentrum, har brukt såpass lang tid som 45 minutter, men dette er ikke normalen for linja. Vi har sett på tall for alle avganger på linja. Tidligere i år brukte den i gjennomsnitt i rushtiden den 20-23 minutter, mens bussen den siste tiden har brukt lengre tid på grunn av omfattende fremkommelighetsutfordringer i Oslo sentrum.

– Ruter er veldig klar over denne problemstillingen og synes det er beklagelig. Bakteppet er generelle fremkommelighetsproblemer i sentrum av Oslo, som dessverre fører til store forsinkelser og innstillinger. Vi gjør nå noen endringer på driftsopplegget på denne linja, blant annet ved å sette inn noen flere busser. Vi ønsker også å endre på den ene endeholdeplassen og er i dialog med Bymiljøetaten om dette.

– Vi håper med disse endringene at linje 70 blir mer forutsigbar og at bussene skal rekke fram til endeholdeplassen slik at de når neste tur. Vi håper på nærmere avklaringer rundt tiltakene i løpet av de nærmeste ukene, sier Dahl Johansen.

Powered by Labrador CMS