— Sist det ble gjort endring i Oslos eiendomsskatt, var i da byrådet reduserte eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget fra 4,0 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i 2017, svarer Åsmund Strand Johansen (SV) på påstanden fra Huseiernes Landsforbund.
Foto: Tor Richardsen / SCANPIX
— Sist det ble gjort endring i Oslos eiendomsskatt, var i da byrådet reduserte eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget fra 4,0 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i 2017, svarer Åsmund Strand Johansen (SV) på påstanden fra Huseiernes Landsforbund. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Huseiernes Landsforbund: – Eiendomsskatten i Oslo øker med 90 millioner. – Skatten er uendret, svarer byrådet

– Eiendomsskatten i Oslo er lik som i fjor. Men inntektene øker fordi boligverdien stiger, sier det rødgrønne byrådet. Svaret kommer etter at Huseiernes Landsforbund hevder eiendomsskatten økes med 90 millioner kroner i år.

Publisert

I en landsdekkende aksjon har Huseiernes Landsforbund gått gjennom eiendomsskatten i alle landets kommuner. I en pressemelding fra organisasjonen står det i tittelen: "Økning i eiendomsskatten i Oslo".

– Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Han viser til prognoser der Oslo kommune i 2019 vil kreve inn 620 millioner kroner i eiendomsskatt fra hovedstadens boligeiere. Det er over 90 millioner kroner mer enn i 2018, skriver Huseiernes Landsforbund.

– Oppvarmet gammel grøt

Når VårtOslo presenterer tallene for Ap/SV/MDG-byrådet, avvises det at selve eiendomsskatten er økt. Men økningen i inntekter bekreftes.

– Dette er oppvarmet gammel grøt fra Huseiernes Landsforbund. Det skjer ingen endringer i skattesats og bunnfradrag i Oslo i 2019. Både sats for eiendomsskatt og bunnfradrag er det samme som i fjor, sier byrådssekretær Åsmund Strand Johansen (SV) i byrådsavdelingen for finans til VårtOslo.

— Eiendomsskatten i Oslo er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseiernes Landsforbund
— Eiendomsskatten i Oslo er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund påpeker også at eiendomsskatten i byrådets budsjett øker med 37 prosent fra 2017 til i år.

Men dette betyr ikke at selve skatteøret er blitt høyere, men kommunen får økte inntekter fordi flere faller utenfor bunnfradraget når flere boliger stiger i verdi. Derfor blir det flere som betaler eiendomsskatten, og den blir høyere for boligeiere når verdien på boligen økes.

– Sist det ble gjort endring i eiendomsskatten, var da byrådet reduserte eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget fra 4,0 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i 2017, svarer Åsmund Strand Johansen på påstanden fra Huseiernes Landsforbund.

– Skatten er usosial

Byrådssekretær for finans, Åsmund Strand Johansen (SV). Foto: Sturlason / Oslo kommune
Byrådssekretær for finans, Åsmund Strand Johansen (SV). Foto: Sturlason / Oslo kommune

Da det rødgrønne bystyreflertallet Ap, SV, MDG og Rødt besluttet å innføre eiendomsskatt etter valgseieren i 2015, satte Oslo kommune umiddelbart i gang med det omfattende arbeidet for å gjeninnføre skatten de borgerlige partiene i sin tid fjernet. Til store protester fra Høyre, Frp, Venstre og KrF i bystyret. Og fra Huseiernes Landsforbund.

— Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne", sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

— Velferdssamfunnet er et stort spleiselag. Skatt er viktig for å finansiere gode tjenester til alle. Men ikke all skatt er godt egnet for å fremme utjamning. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevne. Skatten beregnes uavhengig av inntekt, formue og gjelden på boligen, sier Meyer.

Les også: Klager på eiendomsskatt behandles for tregt, mener Sivilombudsmannen

– Eiendomsskatten i Oslo er moderat

Striden om eiendomsskatten har nå vært gjennom to runder i rettssapparatet. I det første søksmålet mot Oslo kommune, stor Huseiernes Landsforbund i spissen for en gruppe boligeiere. I gruppen som saksøkte kommunen finner vi blant andre milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen. I tillegg viser det seg at også flere Høyre-politikere i Oslo bystyre var med på å saksøke sin egen kommune.

– Vi innførte den moderate eiendomsskatten for å møte flere store samfunnsutfordringer. Vi overtok den dårligste barnehagedekningen og de lengste barnehagekøene blant de store byene. Mange elever måtte gå hjem etter skoletid, mens andre fikk ikke delta i fritidsaktiviteter, leksehjelp og idrett gjennom aktivitetsskolen, sier Åsmund Strand Johansen.

Striden om eiendomsskatten har nå vært gjennom to runder i rettssapparatet. Nå skal deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett behandles av Høyesterett. Foto: Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
Striden om eiendomsskatten har nå vært gjennom to runder i rettssapparatet. Nå skal deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett behandles av Høyesterett. Foto: Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– I tillegg står vi overfor en eldrebølge med 22.000 flere eldre over 80 år i Oslo frem mot 2040. Alle disse utfordringene har vi fått økt handlingsrom til å løse med eiendomsskatten. Vi bygger 3.000 flere barnehageplasser i bystyreperioden, gir gratis aktivitetsskole til alle 1. klassinger og øker antallet medarbeidere i eldreomsorgen med 500 årsverk, sier byrådssekretæren.

Skattestrid til Høyesterett

Huseiernes Landsforbund og boligeierne som saksøkte Oslo kommune for ulovlig innkreving av eiendomsskatten i 2017, tapte den første rettssaken i tingretten. Men i ankesaken i lagmannsretten fikk huseierne delvis medhold. Borgarting lagmannsrett mener Oslo kommune krevde inn omlag 250 millioner kroner feilaktig i første kvartal av 2016.

Men ellers fikk Oslo kommune fullt medhold på alle punkter også i lagmannsretten. Eiendomsskatten er fullt lovlig, selv med et høyt bunnfradrag på over fire millioner kroner per bolig, mener både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Men dommen ble anket til Høyesterett. Og i begynnelsen av februar ble det klart at Høyesterett skal behandle den delen av dommen som dreier seg om innkreving av 250 millioner kroner i første kvartal av 2016.

Powered by Labrador CMS