Aller verst ser det ut for trosken i indre Oslofjord. Halvparten av all torsk som dør i fjorden blir fisket opp. Foto: Leif Skandsen/Flickr
Aller verst ser det ut for trosken i indre Oslofjord. Halvparten av all torsk som dør i fjorden blir fisket opp. Foto: Leif Skandsen/Flickr

Torsken i Oslofjorden dør ut. Overfiske og varmere vann kan føre til fiskeforbud

Totalforbud mot torskefiske foreslås nå for å redde fjordtorsken. Årlig dør to av tre torsk i Oslofjorden. Fiske står for halvparten av dødeligheten.

— Bestanden av kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge er på et historisk lavmål, skriver fiskeridirektoratet i forslaget om forbud mot alt fiske av torsk i både ytre og indre del av Oslofjorden.

Tallene som presenteres i forslaget er alarmerende. Og verst er det for fjordtorsken som lever innerst i Oslofjorden. Nordsjøtorsk og kysttorsk vandrer mer, og er ikke like sårbare for høyere vanntemperatur og overfiske.

Fjordtorsk på historisk lavt nivå

Fritidsfiske med krokredskap stod for 33.7 prosent av dødeligheten hos torsk i Oslofjorden i perioden fra 2005 til 2013, mens yrkesfiske sto for 15.1 prosent i samme tidsrom. Hvis man studerer alle tallene vil det si at to av tre torsk dør årlig i Oslofjorden. Og den ene av de to som dør, er blitt fisket opp.

Torskebestanden i Oslofjorden blir stadig mindre og mindre. Snart kan den være utryddet. Foto: Per Harald Olsen/NTNU
Torskebestanden i Oslofjorden blir stadig mindre og mindre. Snart kan den være utryddet. Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Men disse tallene er fra før havforskningsinstiuttet slo alarm allerede for to år siden. Da viste en rapport en kraftig nedgang i antall torsk i Oslofjorden. Men det er blitt enda verre, viser høringsnotatet fra fiskeridirektoratet.

— Nedgangen har fortsatt og torskeforekomstene er på et historisk lavt nivå, skriver direktoratet.

Totalforbud mot torskefiske hele året

— Årsakene til nedgangen ser ut til å være sammensatte. Høy fiskedødeligheten er en av forklaringene, men miljøforholdene endrer seg også. Det påvirker mattilgang og forholdene som torsken foretrekker, herunder temperatur. Større torsk unngår blant annet varmere vann, skriver direktoratet.

Fiskeforbudet som forelås rammer ikke sjøørret. Men forbudet mot alt annet fjordfiske bør gjelde i perioden fra 1. januar til og med 30. april hvert år i gyteområdene. Og det foreslås totalforbud mot torskefiske i hele fjorden hele året.

Direktoratet ønsker særskilt vern av 14 spesielle gytesoner langs kysten. En av disse gytesonene er innerst i Oslofjorden, Gåsøyrenna, mellom Nesodden og Bærumlandet.

Gåsøyrenna mellom Nesodden og Bærum er et av områdene fiskeridirektoratet ønsker å verne mot alt fiske i torskens gytetid fra 1. januar januar til og med mars. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet
Gåsøyrenna mellom Nesodden og Bærum er et av områdene fiskeridirektoratet ønsker å verne mot alt fiske i torskens gytetid fra 1. januar januar til og med mars. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

— Hverken yrkes- eller fritidsfiske vil være tillatt i denne perioden. Forbudet vil også omfatte fangst ved dykking, foreslår direktoratet.

I praksis betyr det forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden i gyteperioden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen.

Nå er forslaget sendt ut på høring til en rekke organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og fylkesmenn. Høringsfristen er satt til 9.september, og et eventuelt forbud mot torskefiske vil omfatte kysten fra Lindsenes og kystlinjen langs hele fjorden inn til Oslo og ned til Hvaler og svenskegrensen i Østfold.

Powered by Labrador CMS