� Funksjonshemmede bedes gå kjøkkenveien, sier Magnhild Sørbotten (t.h) og Camilla Wilhelmsen utenfor rådhusets garasjedør. Foto: Arnsten Linstad
� Funksjonshemmede bedes gå kjøkkenveien, sier Magnhild Sørbotten (t.h) og Camilla Wilhelmsen utenfor rådhusets garasjedør. Foto: Arnsten Linstad

Åtte måneder siden byrådet fikk ordre om å gjøre Rådhuset tilgjengelig for bevegelsehemmede

I juni i fjor ba bystyreflertallet byrådet om en plan for hvordan funksjonshemmede skal få tilgang til Rådhuset. � Jeg har etterlyst planen flere ganger, sier Frps Camilla Wilhelmsen.

Publisert

— Funksjonshemmede bedes gå kjøkkenveien, sa Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet til VårtOslo en sommerkveld i juni i fjor.

Bystyrets møte 20. juni var akkurat slutt da replikken falt fra regionlederen i Handikapforbundet i Oslo. Etter lang strid om handikapp-parkeringen det rødgrønne byrådet hadde fjernet fra Fridtjof Nansens plass og Roald Amundsens gate, hadde et enstemmig bystyre bedt Raymond Johansens mannskap rydde opp.

Nå er handikapp-parkeringen ved Rådhuset gjenopprettet. To plasser er lagt i Roald Amundsens gate, og to er opprettet ved vestre tårn. Riktignok er p-plassene dårlig merket, men skiltene er endelig på plass.

Byråkratisk svar fra byrådet

— Det er bra at HC-plassene er gjenopprettet. Men fortsatt er ikke noe annet lagt til rette for at bevegelses- eller synshemmede har god nok tilgang til Rådhuset. Jeg har etterlyst planen fra byrådet flere ganger de siste åtte månedene, sier Fremskrittspartiets bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen.

Byrådet ville opprinnelig ikke ha handikapp-parkering i Roald Amundsens gate. Men bystyreflertallet ville det annerledes. Nå er skiltingen på plass, men merkingen er ikke gjort. Foto: Camilla Wilhelmsen
Byrådet ville opprinnelig ikke ha handikapp-parkering i Roald Amundsens gate. Men bystyreflertallet ville det annerledes. Nå er skiltingen på plass, men merkingen er ikke gjort. Foto: Camilla Wilhelmsen

Et av spørsmålene fra Wilhelmsen, der Frp-politikeren etterlyste planen fra byrådet, ble besvart slik av byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG):

— Jeg har fått opplyst fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel at sak om tilgjengelighet til Rådhuset følges opp av byrådslederens kontor i samarbeid med byrådsavdeling for miljø og samferdsel, idet Rådhusets arealer og adkomst administreres av rådhusforvalteren, skriver Hanna E. Marcussen i et notat til Wilhelmsen og resten av byutviklingskomiteen i bystyret.

— Rett til å være likestilt

Svaret tyder på at det blir lenge til bevegelseshemmede får tilgang til Rådhuset. Ettersom det rødgrønne byrådet fikk flertall for å stenge Fridtjof Nansens plass og Roald Amundsens gate også for drosjer, betyr det at bevegelseshemmede med TT-kort ikke en gang får kjørt til sikkerhetssperringene drøyt ett hundre meter nedenfor inngangen i Borggården.

— Husk at dette handler om at alle har en rett til å være likestilt i samfunnet vårt. Og i Rådhuset er det masse seremonier som konfirmasjon og bryllup. Dessuten er det viktige demokratiske møter. Alle har en lovfestet rett til å delta i demokratiet på like vilkår, sier Camilla Wilhelmsen.

— Jeg har tidligere etterlyst muligheten for at drosjer kan kjøre for eksempel blinde, synshemmede og andre med funksjonshemning til inngangen. Dette er arbeid byrådet burde prioritert mye høyere, sier Frp-politikeren.

Les også: Høyre og Frp vil tvinge byrådet til å gjenopprette handikapp-parkering

Bilfritt sentrum skaper vansker

I takt med at det rødgrønne byrådet gradvis gjør mer og mer av Oslos sentrum bilfritt, fjernes også mange ordinære parkeringsplasser. Dette skaper problemer for mange bevegelseshemmede som ikke har tillatelse til å parkere på handikapp-plasser.

Allerede i fjor sommer advarte Handikappforbundet mot utviklingen. Og siden byrådet for over åtte måneder siden fikk marsjordre om å gjøre byens storstue tilgjengelig for alle, har lite blitt gjort.

— Handikapforbundet er ikke mot bilfritt sentrum, men vi må få forholdene tilrettelagt bedre enn nå, sa Magnhild Sørbotten til VårtOslo 20. juni fjor.

Powered by Labrador CMS