Venstres Guri Melby og Høyres Eirik Lae Solberg lyttet forbauset til forklaringen om at bymiljøetaten overså bystyrets vedtak fordi byråkratene hadde sin helt egen tolkning av trafikksikring i Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

Byråkrat-tabbe stanset trafikksikring av Løkkeveien

Publisert

Bymiljøetaten tolket Vegvesenet feilaktig dit hen at de ikke kunne sette opp en fotoboks i Løkkeveien. Og ignorerte dermed bystyret.

Fotoboks i Løkkeveien i Oslo skulle sikre fotgjengere, trodde Oslo bystyret da vedtaket om fotoboks ble fattet før jul i fjor. Men nå bekrefter Bymiljøetatens direktør, Gerd Robsahm Kjørven, at hun aldri fulgte ordren fra byens øverste organ om å be Vegvesenet sette opp fotoboks.

Direktør Gerd Robsahm Kjørven måtte forklare byråkrat-tabben i Bymiljøetaten for Oslos miljø- og samferdselspolitikere. Foto: Arnsten Linstad

Mens hun holdt opp et hefte fra Statens vegvesen forklarte Bymiljøetat-direktør Robsahm Kjørven onsdag kveld medlemmene av bystyrets samferdsels- og miljøkomite hvordan byråkrat-tabben førte til at det aldri ble rettet en formell henvendelse om fotoboks.

Overrasket da Vegvesenet snakket i media

– Vi leste gjennom heftet med retningslinjer fra Vegvesenet. Ut fra dette heftet tolket Bymiljøetaten at det ikke er vanlig av Vegvesenet å sette opp fotoboks der det er lavere fartsgrense enn 50 km/t. Derfor sendte vi aldri noe brev til Vegvesenet, sa Robsahm Kjørven til uforstående miljø- og samferdselspolitikere.

– Men i bystyrevedtaket fra før jul står det svart på hvitt i punkt 5 at byrådet skulle be om en fotoboks, poengterte både Venstres Guri Melby og Høyres Eirik Lae Solberg.

– Ja, men Bymiljøetaten tolket Vegvesenet, og derfor ble vi litt overrasket i forrige uke da media hadde snakket med Vegvesenet, og oppdaget at det ikke er umulig å prøve ut fotobokser i gater, sa Robsahm Kjørven.

Rett forbi Ruseløkka skole går det tett trafikk gjennom Løkkeveien. Beboere frykter, ikke uten grunn, påkjøring og personskader. Foto: Arnsten Linstad

Gir ingen løfter til Ruseløkka-aksjonen

Sist fredag ble den tredje fotgjengeren på ett og et halvt år meid ned av en bilist ved et fotgjengerfelt utenfor Ruseløkka skole i den sterkt trafikkerte gaten. I flere år har beboere i og rundt Løkkeveien, gjennom Ruseløkka-aksjonen, kjempet for å få stengt gaten der det passerer over 15.000 kjøretøy i døgnet.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ble satt i forlegenhet da hennes byråkrater aldri fulgte ordren om å skaffe fotoboks i Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

Men miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kunne ikke gi noen løfter om snarlig stenging da hun svarte bystyrets miljø- og samferdselskomite i går kveld.

– Vi vil beslutte hva som skjer om kort tid når en trafikkanalyse for Løkkeveien og tilliggende gater og veier foreligger. Men jeg forsikrer at vi er svært opptatt av trafikkproblemene i Løkkeveien og resten av Ruseløkka, sa miljøbyråden i komitemøtet.

Vegdirektoratet bekreftet egne retningslinjer

– Etter et oppslag i Dagsavisen tok bymiljøetaten kontakt med Vegdirektoratet, som bekreftet at det normalt ikke settes opp fotobokser på veier med fartsgrense lavere enn 50 km/t, sier Monica Thorud Olsen, presseansvarlig i bymiljøetaten.

I en vurdering av behovet for fotoboks, legges det også vekt på ulykkesfrekvens samt at gjennomsnittsfarten i før-situasjonen ligger over fartsgrensen. I Løkkeveien er det foretatt fartsmålinger som indikerer at gjennomsnittshastigheten er under skiltet fartsgrense, ifølge Olsen.

– Etter oppslaget i Dagsavisen tok bymiljøetaten kontakt med Vegdirektoratet, som bekreftet at disse retningslinjene fortsatt gjelder. Vi vil imidlertid sende en formell søknad til Statens vegvesen på bakgrunn av uttalelsen i Dagsavisen, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS