— Jeg får en følelse av at rettssystemet fungerer. Nå er jeg utrolig lettet, sier Live Glesne Kjølstad. Til venstre forsvarer Brynjulf Risnes. Foto: Arnsten Linstad

Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza frikjent for bruk av ulovlig arbeidskraft: – En utrolig lettelse

– Frifinnelsen er en utrolig lettelse, sier Live Glesne Kjølstad. Oslo tingrett har trodd henne på at hun ikke visste at en ansatt jobbet uten oppholds- og arbeidstillatelse.

Publisert

Live Glesne Kjølstad forklarte i retten at hun åpnet Louis Pizza på Adamstuen for å hjelpe flyktningen Sorab Abolfathi og hans familie.

Og at hun ikke var klar over at den 45 år gamle iranske flyktningen egentlig var nektet både arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

– Rettssystemet fungerer

Nå har Oslo tingrett trodd henne på alle punkter, og bedriften Louis Pizza slipper å betale boten aktor under rettssaken mente burde være på 500.000 kroner.

– Jeg får en følelse av at rettssystemet fungerer. Nå er jeg utrolig lettet, sier Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

Live Glesne Kjølstad i samtale med en av Sorab Abolfathis tidligere arbeidsgivere, Claes Friis Thofte. Sistnevnte fulgte rettssaken og er en venn av Sorab. Foto: Arnsten Linstad

I dommen, der bedriften Louis Pizza er frikjent, legger tingretten vekt på at Abolfathi viste Kjølstad norsk skattekort, norsk bankkort med id og at han hadde gått på norsk videregående skole.

Tingretten peker også på at Sorab Abolfathi var i full jobb da 45-åringen ble kjent med Live Glesne Kjølstad. I tillegg var han oppført i arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret i Norge.

– Har ikke handlet grovt uaktsomt

Derfor mener retten at Louis Pizza og styreleder Kjølstad ikke har opptrådt uaktsomt eller klanderverdig.

– De konkrete omstendighetene i saken tilsier etter rettens syn at Kjølstads manglende undersøkelse av om Abolfathi hadde arbeidstillatelse i dette tilfellet ikke kan sies å være «svært klanderverdig» og gi «grunnlag for sterk bebreidelse». Retten finner følgelig at Kjølstad ikke har handlet grovt uaktsomt, står det i dommen fra Oslo tingrett.

– Retten finner heller ikke at andre momenter i straffeloven paragraf 28 i dette tilfellet tilsier at foretaket bør straffes når styreleder ikke har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Resultatet blir derfor at Louis Pizza AS frifinnes, skriver tingretten.

Problemene for Louis Pizza startet etter at Sorab Abolfathi ble pågrepet og uttransportert av Norge. Politiet ila bedriften en bot på 25.000 kroner.

– Ulovlige arbeidstakere et stort problem

Denne boten nektet innehaver og styreleder Live Glesne Kjølstad å vedta. Dermed ble det straffesak mot aksjeselskapet som eier pizzeriaen. Et selskap der Kjølstad er både styreleder og eneste aksjonær.

— Vi fra politiet ser at arbeidstakere som ikke har lov til å arbeide i Norge er et stort problem, sa aktor Hans Petter Pedersen Skurdal under rettssaken. Foto: Arnsten Linstad

I rettssaken argumenterte aktor med at Kjølstad burde ringt UDIs servicetelefon for å sjekke hvorvidt Abolfathi hadde arbeids- og oppholdstillatelse.

– Vi fra politiet ser at arbeidstakere som ikke har lov til å arbeide i Norge er et stort problem. Hvis man ikke tar den telefonen, er det grovt uaktsomt. Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt, og all denne informasjonen finnes på UDIs nettsider, sa aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i prosedyren i Oslo tingrett.

Forsvarer for Louis Pizza, advokat Brynjulf Risnes, argumenterte med at bedriften ikke kunne straffes ettersom Live Glesne Kjølstad handlet i god tro.

– Det må gå en grense for hvor mye man må kontrollere som arbeidsgiver. Ja, arbeidsgivere kan gjøre en del. Men man kan ikke flytte alt ansvar over på arbeidsgiveren. Spørsmålet er hva Live Glesne Kjølstad som styreleder og arbeidsgiver forsto og visste, sa Brynjulf Risnes.

– Arbeidsplasser er sikret

– Live Glesne Kjølstad spurte til og med hvem i familien som hadde oppholdstillatelse og hvem som ikke hadde det. Vi har med en svært lovlydig borger å gjøre. Regnskapsbyrået foretok sine rutinemessige grep. Sorab Abolfathi gjennomgikk til og med Oslo kommunes etablererkurs for å være lovlig skikket som daglig leder, sa Brynjulf Risnes.

— Det er viktig å si at denne saken er større enn Louis Pizza. Hadde vi blitt kjent skyldig ville det skapt en masse problemer i norsk arbeidsliv. Foto: Vegard Velle

Frikjennelsen av Louis Pizza betyr at den lille pizza-sjappa på Adamstuen nå kan fortsette driften.

– Det betyr at arbeidsplassene er sikret. Det er tre ansatte i dag. Da Sorab ble pågrepet og kastet ut av landet, måtte vi stenge i en måned for å finne en ny pizzakokk. Nå er en flyktning fra Afghanistan ansatt. I tillegg jobber Sorabs søster og bror der, forteller Live Glesne Kjølstad.

Sorab Abolfathi vitnet via Skype i rettssaken mot Louis Pizza. 45-åringen ble fengslet da han ankom Iran etter utkastelsen fra Norge i fjor sommer. Men etter å ha blitt kausjonert ut av iransk fengsel rømte Abolfathi på nytt fra landet.

– Stor lettelse for Sorab

Han oppholder seg i dag på ukjent sted i Tyrkia. Live Glesne Kjølstad tok kontakt med ham straks hun hadde fått dommen der Louis Pizza er frifunnet,

– Frifinnelsen er en stor lettelse også for Sorab. Han har følt at han har vært en stor byrde mens han selv har vært på flukt, forteller Kjølstad.

– Men det er viktig å si at denne saken er større enn Louis Pizza. Hadde vi blitt kjent skyldig ville det skapt en masse problemer i norsk arbeidsliv. Det skal ikke være slik at du skal gå rundt og mistro din neste, sier Kjølstad.

Det går en grense

I tingretten påpekte advokat Brynjulf Risnes også hvilke konsekvenser en fellende dom ville ha for arbeidsgivere.

– Abolfathi hadde norsk id. Skattekort kunne hentes rutinemessig digitalt fra norske myndigheter. Sorab Abolfathi hadde til og med gått på videregående skole i Oslo, sa Risnes.

– Det eneste som ikke er gjort i denne saken er det aktor mener man skulle gjort. Nemlig å ringe til UDI. Men går det ikke en grense her? Skal arbeidsgivere heretter kontrollere alle med utenlandskklingende navn?

— Jeg er nokså trygg på at resultatet i dommen er riktig og forventer ikke at påtalemyndigheten anker, skriver Brynjulf Risnes i en epost til VårtOslo fredag.

— Bøyer meg i støvet for Live

Men i en tekstmelding til VårtOslo varsler politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal fredag at det kan bli en anke.

— Dommen vil bli foreslått anket, skriver Skurdal.

Brynjulf Risnes understreker likevel i en kommentar til dommen hvor viktig han mener det er å sette en grense for arbeidsgivers undersøkelsesplikt.

— Vi skal ikke begynne å kontrollere oppholdstillatelsen til alle utenlandske jobbsøkere. Hvis alle vanlige dokumenter er i orden og alt ellers virker normalt kan en arbeidsgiver normalt være trygg på at han ikke gjør noe straffbart når han ansetter en utlending. Vi skal fortsatt være et inkluderende samfunn og ikke mistenke hverandre unødig, sier Risnes.

— Ellers er det bare å bøye seg i støvet for Live og andre i hennes situasjon som finner nye og kreative måter å hjelpe på og som ikke gir seg når de møter motgang. Louis Pizza er fortsatt åpen. Kanskje vil vi også se Sorab der igjen om ikke alt for lenge, sier Brynjulf Risnes til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS