Carl I. Hagen på Frps landsmøte sist helg der han fikk med seg flertallet på å bruke av Oljefondets overskudd til å finansiere veiutbygging. � Dette er absolutt noe bystyret i Oslo bør støtte aktivt, mener Hagen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Frp fremmer forslag i bystyret: – Opprettelsen av de nye bommene i Oslo må stanses

� De 53 nye bommene som innføres i Oslo er ren ekstraskatt for bilister. 98 prosent av inntektene går til andre formål enn bedre veier, skriver Carl I. Hagen og Frp i forslaget som fremmes i bystyret.

Publisert

Samtlige partier i Oslo bystyre, med unntak av Fremskrittspartiet, stemte for opprettelsen av den nye, indre bomringen i Oslo. De nye bomstasjonene åpner 1. juni, og samlet vil landets hovedstad ha 83 passeringspunkter der bilister avkreves penger.

I praksis betyr det at Oslo nå har tre bomringer og nå må også bilister i indre del av byen betale for å kjøre.

— Raseriet vokser hver dag

— Raseriet i befolkningen vokser for hver dag som går. Nok er nok når det gjelder den ekstraskatten som bare brukere av biler som drives med bensin og diesel må betale. At dette er en ren ekstraskatt for bilister, er klart når 98 prosent av inntektene fra bomstasjonen i Oslo går til andre formål enn bedre veier for de betalende bilister, skriver Carl I. Hagen og Frp i forslaget som nå fremmes i bystyret.

De oransje streken markerer ytre bomring, mens de blå er der dagens bommer er plassert og fortsatt vil stå. Grønt markerer den nye, indre bomringen som i hovedsak følger Ring 2. Illustrasjon: Statens vegvesen

Frp nevner kun fossildrevne kjøretøy i sitt bystyreforslag. Men i Oslos nye bom- og takstsystem, som trer i kraft fra 1. juni i år, må også elbiler betale ved bompasseringer. Men Frp mener likevel elbiler slipper for billig unna ved at de er unntatt en rekke avgifter.

— Frp vil minne om at opprinnelsen til bompengeinnkreving var en betaling for en konkret veiytelse man frivillig kunne velge fremfor gamle og dårlige lokalveier som for eksempel E 18 i Drammen/Lier, skriver Hagen og Frps bystyregruppe.

Ny bomring med armer

— Nå er det imidlertid en særskatt for bilister med diesel og bensin som drivstoff. Hadde de bilister som benytter strøm som drivstoff også betalt de samme avgifter, som avgifter på drivstoff og energi, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift, ville staten hatt 11.220 milloner kroner årlig mer å rutte med og alle bommer kunne vært fjernet, skriver Frp.

På Frps landsmøte sist helg vant Carl I. Hagen en knusende seier over partiledelsen representert ved leder og finansminister Siv Jensen samt nestlederne Terje Søviknes og Sylvi Listhaug. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tilsammen 38 nye bomstasjoner settes opp langs Ring 2, med «armer» mot Grefsen og Trosterud. Også i Dronning Blancas vei, rett ved Bygdøylokket, blir det en bomstasjon for kjøring til og fra Bygdøy.

I tillegg blir det nye bomstasjoner ved bygrensen øst og nord i Oslo. I praksis samme type bommer som har vært for bilister som har krysset bygrensen mot Bærum. I det nye, utvidede bomsystem vil bilister også måtte betale i begge kjøreretninger.

Hagen bruker landsmøteseier

Men systemet kan også bli billigere enn dagens system for enkelte bilister som kjører gjennom byen. Forutsetningen er at bilister bruker bombrikke som gir rabatt. Gjennomfartsbilistene betaler nemlig kun for en passering i timen. Selv om de kjører gjennom alle de tre bomringene.

Bomstasjon i Dronning Blancas vei ved Bygdøylokket. Disse bomstasjonene settes i drift 1. juni i år. Elbiler vil også betale en lavere avgift per passering enn fossildrevne biler. Hydrogenbiler vil passere gratis. Foto: Aleksander Krogsvold Johansen / NTB scanpix

På Frps landsmøte sist helg vant Carl I. Hagen en knusende seier over partiledelsen representert ved leder og finansminister Siv Jensen samt nestlederne Terje Søviknes og Sylvi Listhaug. Hagen fikk med seg landsmøteflertallet på å vedta at overskudd i Oljefondet skal brukes til å finansiere veiutbygging.

Partiledelsen var mot forslaget fordi de mener det er urealistisk å oppnå et stortingsflertall for å bruke oljepenger på den foreslåtte måten. Men nå bruker Hagen og Frps bystyregruppe landsmøteseieren for alt den er verdt i forsøket på å få stanset Oslos nye bomsystem.

Årskort med maksgrense

— Det vises også til resolusjonsvedtak på Frps landsmøte om å slette all gjeld på ferdigbyggede og planlagte bomprosjekter med en særskilt overføring fra en del av Oljefondets vekst på 738 milliarder kroner i første kvartal i år. Dette er absolutt noe bystyret bør støtte aktivt.

— Det vises også til at noen bilister har et større behov for å benytte bil enn andre og derfor bør det settes en øvre total grense for hva en bil skal kunne bli belastet med. Det må utredes hvor den øvre grense skal være, men det kan antydes at et årskort for bompengebelastning totalt sett kan settes til rundt 15.000 koner, skriver Frps bystyregruppe i Oslo.

Powered by Labrador CMS