Astrid Søgnen har presentert en advokatregning for Oslo kommune på over 700.000 kroner. Kommunen dekker drøyt 400.000 av denne summen. Foto: Instituto Ayrton Senna/Flickr

Astrid Søgnens sluttavtale ble til på en dag. Etter måneder med strid. Men prislappen er over fem millioner

Omplassering av Astrid Søgnen blir en dyr affære for Oslo kommune. Den avgåtte utdanningsdirektøren er kommunens best betalte leder med over 1.5 millioner i årslønn. Den lønna beholder hun i tre år. I tillegg får hun dekket advokatutgifter på flere hundre tusen kroner.

Publisert

VårtOslo vet at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslo kommune brukte en eneste dag på å betale seg ut av striden med utdanningsdirektør Astrid Søgnen. En fattig dag med forhandlinger, etter månedsvis med strid mellom Søgnen og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), var det som skulle til for å få Oslos mektige utdanningsdirektør til å gå med på å forlate toppjobben hun har hatt i 18 år.

Kommunen dekker halve advokatregningen

Men den ene dagen koster kommunen en solid slump penger. VårtOslo har tidligere avdekket at Astrid Søgnen er hovedstadens best lønnede leder. Med en samlet årslønn, inkludert personlig tillegg, på tilsammen 1.550.200 kroner. Denne lønna med personlig tillegg skal hun, ifølge avtalen med kommunen, få beholde i sin helhet i tre år. Frem til hun går av med pensjon som 70-åring i 2021.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sammen med finansbyråd Robert Steen (Ap) og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i bystyresalen. Foto: Per-Trygve Hoff

I tillegg er Ap/SV/MDG-byrådet kommet frem til enighet med Søgnen om at kommunen betaler halvparten av hennes advokatutgifter i de månedene striden mellom kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektøren har pågått. Kommunens andel til den avtroppende utdanningsdirektørens advokatregning, inkludert merverdiavgift, er på over 400.000 kroner, får VårtOslo opplyst.

— Søgnen har arbeidsplikt i kommunen

Samlet betyr det at omplasseringen av Astrid Søgnen har en prislapp på godt over fem millioner kroner. Men det betyr ikke at Oslos nylig avgåtte utdanningsdirektør ikke skal jobbe. Avtalen byrådet og den avtroppende utdanningsdirektøren har inngått innebærer at Søgnen blir såkalt "toppleder bibehold", med arbeidsoppgaver andre steder i kommunen enn i utdanningsetaten.

— Astrid Søgnen har ytret ønske om å få andre oppgaver i Oslo kommune. Da har hun selvfølgelig en arbeidsplikt som alle andre ansatte i kommunen, sier byrådsleder Raymond Johansen til VårtOslo.

Hovedårsaken til at det ikke ble fremforhandlet en enighet om å omplassere Astrid Søgnen før nå, skal være at varslene fra ledernivå i utdanningsetaten, varsler som var rettet mot Inga Marte Thorkildsens lederstil, måtte bli ferdig gransket. En gransking der byrådsleder Raymond Johansen frikjente Thorkildsen på alle vesentlige punkter.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med Søgnens avgang onsdag, uttalte den avtroppende utdanningsdirektøren:

— Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i osloskolen.  Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til, sa Søgnen og poengterte at hun ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer.

Søgnens undersåtter ikke aktuelle kandidater

Men nå starter jakten på hennes etterfølger som toppsjef for alle Oslos skoleansatte. Allerede onsdag kveld gjorde kunnskapbyråd Inga Marte Thorkildsen det klart i intervju med VårtOslo at det ikke blir snakk om å hente opp noen av direktørene som har tjenestegjort på nivået under Astrid Søgnen.

� Gjengjeldelse er åpenbart noe enkelte vil kunne påberope seg. Så for meg er det veldig viktig at vi fra byrådets side gjør ting på en ordentlig og ryddig måte, sier kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Arnsten Linstad

— Jeg kan vanskelig se for meg at det blir hentet en ny utdanningsdirektør fra utdanningsetaten. Vi ønsker jo noen forandringer. Og jeg tror det er sunt i den situasjonen vi er i nå at vi får inn noen fra utsiden. Noen som har et blikk fra utsiden, og som kan bidra til nytenking. Vi skal inn i en ny tid, sier Thorkildsen til VårtOslo.

— Betyr det at dere også ønsker utskiftinger i nivået rett under Søgnen? Skifte ut hennes ledergruppe?

— Nei, det har jeg ingen formening om. Nå er jeg opptatt av å få på plass den eksterne konstituerte lederen først. Så er det den lederen som må gjøre slike vurderinger. Deretter skal vi ansette en ny utdanningsdirektør. Og vedkommende skal få tid til å gjøre en skikkelig jobb og egen vurdering av ledergruppa, sier Thorkildsen.

— Påstand om gjengjeldelse et følsomt tema

— Grunnen til at VårtOslo spør, er fordi dersom svaret ditt var annerledes, eller ga rom for tvil, så kunne det lett blitt slik at du som kunnskapsbyråd blir beskyldt for å drive gjengjeldelse overfor varslere i utdanningsetaten. Varslere som kom med ulike påstander om din lederstil. Ser du den problemstillingen?

— Ja, skjønner at det er et følsomt tema. Gjengjeldelse er åpenbart noe enkelte vil kunne påberope seg. Så for meg er det veldig viktig at vi fra byrådets side gjør ting på en ordentlig og ryddig måte. Men jeg er samtidig opptatt av at vi får et "utenfra-blikk" på situasjonen i utdanningsetaten. Vi holder nå på med en arbeidsmiljøundersøkelse i utdanningsetaten. Som vi også var opptatt av skulle gjennomføres av en ekstern aktør, men underlagt byrådsavdelingen, sier Inga Marte Thorkildsen.

� Osloskolen er full av dyktige profesjonsutøvere, og en ny utdanningsdirektør må først og fremst evne å være på lag med de som er sammen med elevene hver dag, sier Eivor Evenrud (R). Foto: Arnsten Linstad

I bystyrets spørretime onsdag fortsatte Høyre sitt hardkjør mot kunnskapsbyråden fra SV. Den ene etter den andre av Høyres representanter fortsatt å stille spørsmål ved hvilke politiske beslutninger Astrid Søgnen og utdanningsetaten ikke har fulgt opp, og som skal ha dannet grunnlag for striden mellom utdanningsdirektøren og Inga Marte Thorkildsen.

Høyre har allerede varslet at partiet ikke er ferdig med saken selv om Astrid Søgnen har gått av som toppsjef for osloskolen.

— Søgnen var den perfekte sjef

— Vi har spurt byråden om hun har iverksatt noen tiltak for å bedre samarbeidsklimaet med utdanningsetaten. Inga Marte Thorkildsens svar på det var nei. Det lover heller ikke godt for samarbeidsklimaet når byråden fortsetter å hevde at politiske føringer og beslutninger ikke følges opp av utdanningsetaten, når hun samtidig nekter å dokumentere anklagene mot sine ansatte, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson i bystyret, Saida Begum.

� Astrid Søgnen fortjener takk for den jobben hun har gjort i osloskolen, sier Saida Begum (H). Foto: Sturlason/Oslo kommune

— Astrid Søgnen passer jo egentlig perfekt hvis det er en superbyråkrat man er på utkikk etter. Hun har gjort en fantastisk jobb, og fortjener en stor takk for å ha løftet osloskolen til å bli landets beste skole. Hennes innsats og oppfølging av bystyrets politikk har gjort at flere unge fullfører og består skoleløpet med de muligheter det gir, sier Begum til VårtOslo.

— Ny sjef må støtte de som er tett på elevene

Men etter en spørretime som var preget av Høyre-representanters gjentatte angrep på særlig kunnskapsbyråd Thorkildsen, men også Ap/SV/MDG-byrådet i sin helhet, fikk Rødts gruppeleder Eivor Evenrud ordet. Hun støtter Inga Marte Thorkildsens idé om å rekruttere en leder utenfra, og utdyper overfor VårtOslo.

— Jeg mener det må ansettes en som har særdeles god forståelse av hvilken rolle denne stillingen har i systemet. En ny direktør bør kunne mye om god ledelse, og ikke nødvendigvis så mye om skole. Osloskolen er full av dyktige profesjonsutøvere, og en ny utdanningsdirektør må først og fremst evne å være på lag med de som er sammen med elevene hver dag, sier Evenrud.

Powered by Labrador CMS