DEBATT

Klassiske høyhus i Stockholm
I Stockholm har de begynt å lage høyhus i klassisk arkitektonisk stil.

– Arkitektur: Ja til klassisk inspirerte høyhus

Skal vi prøve å gå foran, være en trendsetter, en hovedstad andre storbyer ser til for inspirasjon, eller skal vi være en sinke, som bare følger etter utlandet?

Publisert

I Aftenposten kan man lese at når det skal bygges høyhus i Gøteborg fremover, så vil det bygges i en mer klassisk stil. I tillegg skal det bygges flere klassiske bygårder. Politikere i Sverige har innsett at man er nødt til å sikre at det lages byrom som folk flest faktisk trives i. Nå må Oslo-politikken kjenne sin besøkelsestid.

Jeg vil påstå at det er en kjensgjerning at folk flest liker de klassiske byggene, som klart sier noe om hvor i verden vi er, enn de modernistiske byggene som er like golde og intetsigende uansett om de er i Singapore eller Oslo. Vi har visst dette lenge, uten at politikerne i Oslo har fulgt opp.

På tide også i Oslo

I andre land har det folkelige engasjementet for mer klassisk arkitektur – arkitekturopprøret – begynt å gi politiske resultater. Vi skal altså ikke lenger enn over svenskegrensen for å se dette.

Må det alltid være sånn at Sverige og andre land går foran, før nordmenn følger etter? Arkitekturopprøret er ikke noe nytt i Norge heller. Men i Sverige har de kommet mye lenger. Politikerne har begynt å lytte.

Og nå er det på tide at det samme skjer i Oslo. Skal den norske hovedstaden, vårt lands viktigste bysentrum, vårt urbane hjerte, være dårligere enn Gøteborg, en svensk beta-by?

Kan berike Oslo

Det trenger ikke å være sånn. Ikke om FrP får mer makt i Oslo-politikken etter høstens valg.

Vi tar arkitekturopprøret på alvor. Vi har programfestet at vi vil tilrettelegge for mer klassisk arkitektur og byutvikling som bygger videre på Oslos historiske bygårdsbebyggelse.

Videre sier vi klart i vårt program at vi er positive til høyhus, så lenge høyhusene holder høy arkitektonisk kvalitet og at det tas hensyn til sikt- og solforhold ved plassering.

De moderate, klassisk inspirerte høyhusene man nå snakker om å bygge flere av i Gøteborg, de man allerede har et par av i Stockholm, er nettopp slike bygg vi sikter til. Dette kan berike og forskjønne Oslos skyline.

Høyhus i klassisk stil

Folk flest i Oslo ønsker jo av forståelige årsaker å verne Marka. Det må politikere ta innover seg. Da må vi fortette. Og fortetting må ikke være stygt og goldt. Den klassiske bygårdsbebyggelsen gir høy tetthet.

I tillegg kan vi på utvalgte steder bygge høyhus som passer sammen med den eldre bebyggelsen. Høyhus i klassisk stil eller i en stil som bygger videre på vår egen arkitektoniske historie, før den intetsigende modernismen.

Trendsetter eller sinke?

Dette kan være svaret på hvordan vi skal utvikle Oslo til Nord-Europas flotteste by, og sikre at det bygges boliger nok der folk vil bo.

Skal vi gå foran, og være en trendsetter, en hovedstad andre storbyer ser til for inspirasjon, eller skal vi være en sinke, som bare følger etter utlandet?

Oslo FrP ser for seg det førstnevnte.

Powered by Labrador CMS