Arild Hermstad kommer tilbake igjen som byråd for miljø og samferdsel, mens Lan Marie Berg er i mammaperm. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Arild Hermstad (53) vikarierer for Lan Marie Nguyen Berg som miljøbyråd

Arild Hermstad (53) blir oppnevnt som byråd for miljø og samferdsel når Lan Marie Nguyen Berg den 2. januar går ut i permisjon.

Publisert

Arild Hermstad var byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra april til juli i 2019. Han har siden mai 2018 vært én av MDGs to nasjonale talspersoner.

Hermstad har hovedfag i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen og var leder for Framtiden i våre hender fra 2001 til 2016.

– Arild Hermstad har lang erfaring fra miljøbevegelsen og var også byråd i vår. Jeg er glad for å få Arild tilbake på laget, mens Lan Marie Berg er i foreldrepermisjon, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Byråden for miljø og samferdsel har et bredt ansvarsområde for kollektivtransport, renovasjon, brannberedskap og avløp, altså mange av tjenestene og infrastrukturen som må fungere for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for Oslos innbyggere.

Victoria Marie Evensen tilbake

Victoria Marie Evensen (AP) ble oppnevnt som byråd for næring og eierskap 23. oktober 2019. Hun fortsatte sin påbegynte foreldrepermisjon dagen etter.

Tidligere leder av byuviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap), kommer tilbake som byråd for næring og eierskap. Foto: Christian Boger

Byråden for næring og eierskap skal styrke Oslo som motor for verdiskaping, med en aktiv næringspolitikk og et ansvar for å forvalte store deler av eiendomsporteføljen og selskapene Oslo kommune eier.

– Byråden skal sørge for at vi bruker kommunens innkjøpsmakt aktivt for et ryddig arbeidsliv og for at vi fortsetter å kutte klimautslippene, Raymond sier Johansen.

Omrokkering

Han understreker Oslo kommunes rolle i å bidra til mer innovasjon, flere arbeidsplasser og forretningsmuligheter for byens bedrifter. Victoria Marie Evensen har, i tillegg til sin politiske erfaring, lang fartstid fra privat næringsliv og kreativ næring. Under Evensens permisjon har Vegar Andersen (AP) vært konstituert byråd.

Andersen går tilbake til rollen som oppnevnt byrådssekretær for Victoria Marie Evensen.

Powered by Labrador CMS