Populære Myraløkka på Sagene kan bli en stor søppelkasse om kommunens innsparingsplaner blir en realitet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Myraløkka kan bli en stor søppelkasse dersom kommunen skal spare penger på 73 parker

Bymiljøetaten vil av økonomiske årsaker kutte driften i 73 av byens parker. – Dette skal vi sørge for ikke skjer, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG). Se oversikten over parker som foreslås økset.

Publisert

Grunnet en anstrengt budsjettsituasjon, ser bymiljøetaten seg nødt til å spare penger. Dermed ønsker etaten å kutte ti prosent av utgiftene på parkdriften.

En innsparing på fire millioner kroner fører til at etaten helt eller delvis kutter ut driften av 73 parkanlegg. Deriblant populære Myraløkka på Sagene.

Berører 73 parkanlegg

I et brev til byrådsavdeling for miljø og samferdsel, fra 17. januar i år, varsler etaten om innsparingstiltakene. 73 anlegg foreslås satt helt eller delvis ut av drift.

Blant anleggene som berøres fins Alnaelva naturområde, Tøyen friområde, Etterstadsletta friområde, Katten badeplass og Myraløkka. I den sistnevnte populære parkperlen varsler bymiljøetaten at de vil kutte i antallet avfallsbeholdere. I 63 andre parker vil de kutte vedlikeholdet totalt.

— Bymiljøetaten har nå varslet sine entreprenører at vi vil ta ut anlegg av drift. Dette har vi anledning til innenfor våre kontrakter, skriver avdelingsdirektør i bymiljøetaten Kjetil Storaas-Hansen i brevet.

Blir bymiljøetatens innsparingsforslag godkjent, kan mange av byens parker raskt bli overfylt av søppel.
Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Anlegg med lav grad av kompleksitet, som ofte inneholder gressletter, turveier, små og større skogsområder og noen få benker og avfallsbeholdere, rammes. Disse anleggene brukes ofte som møteplass og som gjennomgående turvei.

Andre anlegg som rammes har liten eller ingen grad av opparbeidelse og ingen drift. Dette kan være skogholt som er lite brukt av publikum.

Frykter forsøpling

Sagene-beboere og Myraløkka-entusiaster vil "bare" oppleve å få redusert antallet søppelkasser om innsparingsforslaget settes ut i livet. Ved mange av de andre parkene vil alt vedlikehold opphøre totalt.

— Konsekvensen av å redusere driften vil i første omgang være forsøpling. Anlegg som ser dårlig vedlikeholdt ut, blir fortere utsatt for forsøpling og hærverk. Dette har både vi og andre byer erfaring med. Antagelig får vi også reaksjoner fra publikum, da dette vil gå ut over nærområdene til svært mange, skriver Storaas Hansen i saksbehandlingspapirene.

Byråden redder parkdriften

Forslaget til innsparing i parkdriften ligger nå på bordet hos vikarierende byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG). Han sier han ikke vil godkjenne innsparingsforslaget, slik det nå foreligger.

Vikarierende miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) lover at det ikke blir noe av bymiljøetatens kuttforslag. Her plukker han plastsøppel langs Alnaelva i 2019. Foto: Kristin Antonsen Brenna

— Vi vil selvfølgelig tømme søppelkasser og ta vare på parker i hele byen, så her skal vi finne en løsning, sier Hermstad til VårtOslo.

— Vi er opptatt av å drive kommunen effektivt, men her ser vi at de negative konsekvensene fra befolkningen blir for store. Det har vi også fått tilbakemeldinger fra befolkningen om, og det vil vi lytte til, sier han.

Byråden minner om at mange av parkene som rammes av innsparingsforslaget er hundremeterskogene til folk i byen, som unger leker i og hvor de går tur med hunden.

— Dette er parker og nærmiljøer som folk er glade i og de vil vi ta vare på.

— Forventer at byrådet holder ord

I likhet med miljøbyråden, er ikke nyvalgt nestleder for bystyrets miljø- og samferdselsutvalg, Nicolai Øyen Langfeldt (H), særlig fornøyd med forslaget fra kommunens egne bråkrater.

Nestleder i bystyrets miljø- og samferdselsutvalg, Nicolay Øyen Langfeldt (H), forventer at byrådet nå holder det de lover. Foto: Oslo kommune / Sturlason

— Jeg er glad for at byrådet nå lover å rydde opp etter seg. Det skulle forresten bare mangle. Det er jo plastavfall som flyter rundt i byen som ender i fjorden. Derfor er det utrolig viktig at byrådet sørger for at det er mulig å ha det rent og pent i Oslo, understreker Øyen Langfeldt.

Han vil følge tett opp at byrådet holder det de lover i denne saken.

— Vi ønsker alle et trivelig bomiljø med rene, trygge og trivelige parker og grøntområder. Byens grønne lunger er viktige oppholds- og rekreasjonsområder. Jeg forventer nå at at byrådet tar vare på og hindrer forfalle av disse.

Vil hindre gjentakelser

For å styrke vedlikeholdet av byens parker og hindre at dette blir en salderingspost i framtiden, sender Høyre nå inn et eget forslag til bystyret.

— Vi sender inn et forslag til bystyret om at byrådet må øke renholdet og oppgraderingen av alle parker og grøntarealer. Det gjør vi for å unngå at byrådet bruker renhold av parkene som salderingspost i fremtiden, sier Øyen Langfeldt.

— Jeg forventer i grunn at forslaget skal gå enstemmig igjennom bystyret, sier han, og henviser til et tidligere vedtak om at Oslo skulle bli Europas reneste by innen 2016,

Anlegg som berøres

Følgende parkanlegg er en del av innsparingsforslaget fra bymiljøetaten:

 • Alnaelva naturområde
 • Alnaparken
 • Alunsjøveien friområde
 • Axel Maurers vei park
 • Badebakken veianlegg
 • Bekkensten
 • Bentsebrugata/Lilleborg fabrikker
 • Bestemorstrand
 • Bestumkilen
 • Blindernveien turvei
 • Blåfjell friområde
 • Bredtvedt friområde
 • Bredtvet friområde - turvei D6
 • Bredtvetveien - turvei D6
 • Brochmannsløkka
 • Clemens park
 • Coxhagen
 • Ellingsrudåsen
 • Erlendsvei
 • Etterstadløkka friområde
 • Fjellhøiveien
 • Fossdalen
 • Gamle Strømsvei friområde
 • General Ruges vei
 • Grinidammen badeplass
 • Grønsund friområde
 • Haavard Martinsens vei
 • Hans Aanerudsvei - turvei D15
 • Havnajordet
 • Havnabakken park
 • Hestehagen - turvei D15
 • Jordal Idrettsanlegg
 • Katten badeplass
 • Kirkeskogen
 • Lambertseter idrettspark
 • Lamertseterskogen
 • Lillohagen
 • Lindeberg turvei D15
 • Lutvannskrenten
 • Lysakerelva syd A1
 • Manglerud friområde
 • Micheletvn - Prof.Birkel.v.
 • Myraløkka
 • Njårdhallen turvei A3
 • Nordtvetveien
 • Ole Reistads vei
 • Ormsundodden
 • Persbråten A3 - A4
 • Paal Bergs vei turvei
 • Radarveien
 • Rustad, turvei E8
 • Sigrid Undsets vei friområde
 • Sjømannskolen
 • Slåttevangen
 • Skullerudhavna
 • Starveien E6
 • Stensrudtjern
 • Stilla turvei B10
 • Stølsvegen - turvei D2
 • Sæterstrand, Solvikåsen
 • Tangerud friområde
 • Tjernveien turvei
 • Tokeruddalen
 • Tonsenhagen skole - turvei D3
 • Trasop naturpark
 • Tveita amfi
 • Tøyen friområde
 • Uglejordet
 • Ullevålsletta
 • Ulsholtveien
 • Veivokterstien
 • Østerliskråningen
Powered by Labrador CMS