Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.
Slik ser Bane Nor for seg at prosjektet i Brynsbakken vil se ut når det står ferdig i 2025.

Byrådet sier ja til utbygging av dobbeltspor i Brynsbakken i Kværnerdalen

Byrådet går i mot ønskene fra lokalpolitikere og nærmiljø og sier ja til Bane nors planer om å bygge ut jernbanekapasiteten i dette området i Gamle Oslo. — Det er viktig å bygge ut dette nå, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

Publisert

Siden 2017 har naboene til togsporene gjennom Kværnerdalen kjempet mot Bane Nors planer om å anlegge dobbeltspor i Brynsbakken. Planene vil føre til at de verneverdige husene på «Hylla» i Enebakkveien vil måtte fraflyttes eller settes opp på en ny lokasjon. Naboene frykter også mer støy og et mindre trygt nærmiljø som en følge av utbyggingen.

Inntil i ettermiddag har byrådet holdt kortene tett til brystet, når det gjelder hvilke konklusjoner de har tatt. Nå er det klart at de går inn for en utbygging i Brynsbakken. Dermed trenger planforslaget bare støtte fra tre andre representanter i bystyret for å bli vedtatt.

Utsettelse kan bli ødeleggende

— Brynsbakken er i dag en flaskehals, og det å utbedre den er et nøkkelprosjekt, både for å få flere togavganger i Oslo og hele Østlandsområdet, men også for å få bedre regularitet og mindre forsinkelser på de togene vi har. Hvis vi ikke gjør dette nå vil det måtte utsettes til 2031 noe som vil være ganske ødeleggende for miljø- og klimamålene for Oslo og hele regionen, sier byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), i en pressemelding.

Hermstad innrømmer at dette ikke har vært en lett sak å konkludere i.

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og byrådet sier ja til Bane Nors planer om utbygging i Brynsbakken.
Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og byrådet sier ja til Bane Nors planer om utbygging i Brynsbakken.

— Dette er en krevende sak som mange i lokalmiljøet har engasjert seg i, og vi snakker om store endringer i området som innebærer at beboerne på den såkalte «Hylla» må flytte og trehusene fjernes. Fire skal bevares. Det er synd at man ikke klarte å finne en løsning der bevaring av flere av husene lot seg gjennomføre, men vi mener likevel gevinsten for opp mot en million reisende veier tyngre, sier han.

Haster å få ferdigbehandlet planforslaget

Ettermiddagens avgjørelse fra byrådet kommer etter at Bane Nor i slutten av januar sendte byråd Hermstad et brev hvor de pekte på hvor viktig det var for utbyggingsprosjektet at de får en snarlig avgjørelse om reguleringsplanen fra bystyret.

I brevet presser Bane Nor på for å få planforslaget behandlet i bystyrets møte i slutten av mars. Dette hevder de er nødvendig for å få startet oppgraderingsarbeidet høsten 2022 og avsluttet arbeidet 2025. Hvis et slik vedtak ikke kommer på plass hevder Bane Nor at hele prosessen vil kunne bli utsatt til 2031/32.

Dette vil i så fall føre til at den varslede satsingen på en utvidelse av togtilbudet rundt hovedstaden de neste årene også vil måtte bli utsatt like lenge, med de uheldige konsekvenser det vil få både for togpassasjerer og miljøet, mener Bane Nor.

Powered by Labrador CMS