� Jeg har vært opptatt av å informere bystyret om saken, sa miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) da hun redegjorde for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved kommunens energigjenvinningsetat. Foto: Arnsten Linstad

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG): - Jeg har gitt klar beskjed om å rydde opp i lovbrudd ved energigjenvinningsetaten

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) fikk skarp kritikk av Høyre, Frp og Rødt etter sin redegjørelse om brudd på arbeidsmiljøloven ved kommunens energigjenvinningsetat. Men Berg fastholder at hun ikke brøt sin informasjonsplikt.

Publisert

— Jeg har gitt konstituert direktør klar beskjed om å rydde opp. Før jeg kan svare på detaljer om hvordan situasjonen i energigjenvinningsetaten (EGE) har vært, må PwC få gjøre ferdig sin undersøkelse. Det må vi komme tilbake til når rapporten foreligger.

Slik avsluttet miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sin redegjørelse for bystyret om 557 brudd på arbeidsmiljøloven ved kommunens energigjenvinningsetat EGE.

I forkant av redegjørelsen hadde miljøbyråden fått kraftig kritikk for å ikke ha informert bystyret skikkelig om lovbruddene, uregelmessigheter ved etatens innkjøp og påstander om ureglementerte ansettelser.

Og kritikken fra opposisjonen mot miljøbyråden fortsatte etter redegjørelsen i bystyret onsdag kveld. Men byrådspartiene Ap, SV og Lan Marie Bergs eget parti avviste at miljøbyråden har brutt sin informasjonsplikt overfor bystyret.

— Ikke informert på riktig tidpunkt

— Jeg har vært opptatt av å informere bystyret om saken. Den 10. april ble samferdsels- og miljøkomitén opplyst i et notat fra meg om at det var igangsatt en undersøkelse av EGE.
Notatet opplyste også bakgrunnen for undersøkelsen og hvilke forhold som skulle undersøkes. I dette notatet står det blant annet: "Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er i tillegg gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser", sa Lan Marie Berg fra bystyrets talerstol.

Brudd på arbeidsmiljøloven ved energigjenvinningsetaten ble kjent for miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i oktober 2018. Men bystyrets organer ble først informert om mulige brudd i april i år. Det bekreftet miljøbyråden i sin redegjørelse for bystyret onsdag. Foto: Oslo kommune.

Datoen 10. april i år er vesentlig for opposisjonen i bystyret. Likeså den halve setningen "kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser". 

— I denne saken har vi ikke fått informasjon til riktig tidspunkt, sa Rødts gruppeleder Eivor Evenrud etter redegjørelsen.

Evenrud sikter blant annet til at ledelsen ved EGE opplyste Lan Marie Bergs byrådsavdeling allerede høsten 2018 om at det faktisk var omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser ved den kommunale etaten.

  • Les også: 

— Holder ikke med omtrentlige opplysninger

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg var, i likhet med Rødt, svært kritisk til miljøbyråd Bergs håndtering av de omfattende lovbruddene ved EGE.

— Det er tydelig at byråden tar svært lett på informasjonsplikten. Vi vet jo nå at det var varslet 557 brudd i oktober i fjor. Byrådet har en plikt til å orientere bystyret. Det holder ikke med omtrentlige opplysninger, sa Lae Solberg i bystyret.

— Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at Oslo kommune går foran, og ikke etter alle andre når det gjelder overholdelse av arbidstidsbestemmelsene i loven. Denne saken viser at det ikke er god nok styring av etaten. Det ser ut til at styringen til tider har vært helt fraværende, mener Høyres byrådslederkandidat.

Men miljøbyråd Lan Marie Berg fikk, som ventet, støtte fra både eget parti og Arbeiderpartiet.

— Byråden tar saken på alvor, og vi er informert på riktig vis. Byråden har informert oss og tar det på høyeste alvor. Jeg er trygg på at vi får den informasjonen som gjelder, konkluderte MDGs gruppeleder i bystyret, Harald Nissen.

— Må være faglig forsvarlig

— Dette er en alvorlig sak. Det er en selvfølge at byråden følger opp og sørger for at arbeidsmiljøloven overholdes. Og det er vi trygge på at blir gjort nå etter den redegjørelsen, avsluttet Aps miljøplitiske talsperson i bystyret, Andreas Halse.

Dermed ble det ingen mer dramatikk i saken. Ingen partier ymtet frempå om mulig mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg. Som forsikret bystyret om at revisjonsbyrådet PricewaterhousCooper (PwC) gransking blir presentert straks den er ferdig.

— PwC har hentet inn en stor mengde dokumentasjon og har gjennomført flere intervjuer. PwC hadde opprinnelig frist til å ferdigstille et utkast til rapport. PwC har bedt om utsatt frist fordi det er en stor mengde dokumenter og intervjuer og de som er intervjuet, skal kunne verifisere opplysningene sine og ha mulighet for kontradiksjon. Dette er hensyn vi må ta, sa miljøbyråd Lan Marie Berg.

— Undersøkelsen må være faglig forsvarlig gjennomført. Enkeltpersoner og et helt arbeidsmiljø er berørt. De det gjelder, har rett til å uttale seg om rapporten, avsluttet MDG-byråden.

Powered by Labrador CMS