Oslo er fylket med flest ledige og flest permitterte.

Nå fyker ledighetstallene til værs. Over 3 000 flere ledige i Oslo etter innføringen av nasjonale koronatiltak

– Vi ser nå konsekvensene av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført 15. desember, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i NAV Oslo. Særlig rammes indre Oslo.

Publisert

– De skjerpede koronatiltakene den siste uken har ført til en kraftig økning i permitterte innen reiseliv og transport. Reiselivsnæringen var allerede den hardest rammede bransjen, og dette har blitt ytterligere forsterket med over 1 700 permitteringer, forteller Thone Nordlund.

Totalt 19 459 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo per 21. desember 2021. 13 600 av disse er helt ledige og 5 859 er delvis ledige. Sammenlignet med tirsdag 14. desember har antallet helt ledige økt med 2 877 personer, mens delvis ledige har en økning på 148 personer.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 3,4 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 2,5 og 1,3 prosent, ifølge pressemeldingen fra NAV Oslo.

Restauranter og uteliv

Restauranter, serveringssteder og uteliv i Oslo er spesielt rammet

Det er flest helt og delvis ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 5 014 personer, som er en økning på 2 185 personer sammenlignet med forrige uke. Deretter følger yrkesgruppene serviceyrker med 2 620 personer og butikk- og salgsarbeid med 1 831 personer. Her er økningen på henholdsvis 211 og 101 personer.

Helt ledige og permitterte i Oslo. Hovedtall desember 2021.

Størst økning i indre by

Ledighetstallene viser at samtlige bydeler har en økning totalt i antall helt og delvis ledige sammenlignet med forrige uke. Det er særlig bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Frogner som rammes av skjenkestoppen, og samtlige fire bydeler har en økning på 300 eller flere.

Høyest ledighet finner vi nå i bydel Gamle Oslo hvor 4,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Alna med 4,3 prosent.

Ledigheten er lavest i bydelene Vestre og Nordre Aker med 2,0 prosent.

Ledigheten øker mest for de mellom 20-24 år.

Flest permitterte i landet

Oslo er fylket med størst andel permitterte, med 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsvarer 5 065 personer, og er en økning på 2 322 personer sammenlignet med forrige uke.

Siden forrige uke har permitterte som er helt arbeidsledige økt med 2 077 personer, mens delvis ledige permitterte økte med 240 personer.

Gamle Oslo er nå bydelen med størst andel permitterte med 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen med henholdsvis 1,6, 1,6 og 1,5 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 0,6 prosent.

Powered by Labrador CMS