DEBATT

Ungdommer som fikk sommerjobb i bydel Frogner i forfjor. Her i bakgården til et eldrehjem i Frognerveien 54 hvor de kastet gamle møbler.
Ungdommer som fikk sommerjobb i bydel Frogner i forfjor. Her i bakgården til et eldrehjem i Frognerveien 54 hvor de kastet gamle møbler.

– Vi vet at Grünerløkka-ungdom med arbeidsledige foreldre oftere blir stående utenfor arbeidsmarkedet

Ungdommene som nå mister muligheten til å få sommerjobb, arbeidserfaring og inntekt, mister også et springbrett videre i arbeidslivet. Slik kan koronakrisa forsterke økende forskjeller i arbeidslivet også for ungdom.

Publisert

I bydel Grünerløkka har vi satset på å gi ungdom i alderen 15-19 år arbeidserfaring med sommerjobb eller helgejobb i regi av bydelen. Bydelen står for lønn, og arbeidsplasser rundt i bydelen har fått stor glede av innsatsen til ungdommene våre.

Siden 2010 har 50-80 ungdommer fått sommerjobb hvert år, og SV fikk i 2019 gjennomslag for å utvide antallet ungdomsjobber til 250. Vi er stolte av at Grünerløkka var «best i klassen» av 15 bydeler i byen i fjor.

I år er mye snudd på hodet, og vi trenger nye aktører med på dugnaden for ungdomsjobber i bydelen. Mange unge mennesker mister nå sommerjobbene sine på grunn av koronakrisa. Dette gjelder ikke bare studenter, men også ungdom i skolealder i Oslo.

Sommerjobber blir borte

Med inntoget av korona forsvant mange av ungdommens muligheter for sommerjobb. Det har blitt vanskelig å tilby ungdommer sommerjobb på bydelens eldresentre og barnehager, og mange eksterne samarbeidspartnere har trukket seg fra årets ungdomssatsing.

357 ungdommer har søkt sommerjobb. Bydelsadministrasjonen har jobbet hardt for gode løsninger, men kan i dag kun planlegge for å få 80-100 ungdommer i jobb. Det er en krevende jobb for bydelen og en enorm skuffelse for mange ungdommer.

Vi vet allerede at størrelsen på mors og fars lommebok er avgjørende for unge menneskers mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet. Dersom både mor og far jobber og har god økonomi, har du størst sannsynlighet for å komme deg inn i arbeidslivet.

Høy barnefattigdom

I snitt vokser 25 prosent av barn og unge opp i fattige familier i bydelen, og i enkelte deler av bydelen er barnefattigdommen opp i 40 prosent.

Vi er bekymret for økende forskjeller i samfunnet vårt i denne tiden, ikke minst for barn og unge. Lavtlønnede og arbeidstakere med lav utdanning har blitt hardest rammet av koronapermitteringer, og dermed tap av arbeid og inntekt.

Vi vet at ungdom med arbeidsledige foreldre oftere blir stående utenfor arbeidsmarkedet. Og vi vet at manglende tilknytning til arbeidslivet kan forsterke andre utfordringer i livet.

De mister et springbrett

Ungdommene som nå mister muligheten til å få sommerjobb, arbeidserfaring og inntekt, mister også et springbrett videre i arbeidslivet. Slik kan koronakrisa forsterke økende forskjeller i arbeidslivet også for ungdom.

Ungdommene våre har vært gjennom en tøff periode med stengte skoler, stengte fritidstilbud og redusert oppfølging fra det offentlige. I bydel Grünerløkka bor det mange barn og unge i trange leiligheter, mange med utfordrende familieforhold og med foreldre som står uten jobb og en inntekt å leve av. Muligheten for en sommerjobb kan utgjøre en ekstra stor forskjell for ungdom i år.

En dugnad for ungdommen

Det er fullt forståelig at det er utfordrende for deler av næringslivet å ta imot ungdom til sommerjobber i år grunnet smittevernhensyn. Det blir en annerledes sommer for alle. SV ønsker å snu hver stein for å redusere forskjeller og finne alternative løsninger for ungdom i bydelen. Vi oppfordrer lokalt næringsliv i bydelen og i Oslo til å bli med på en felles dugnad for at ungdommene våre skal få verdifull arbeidserfaring, oppleve jobbmestring, og få sin første inntekt også i 2020.

La oss jobbe sammen for å skape nye muligheter for sommerjobb til ungdommen på tross av korona, så Oslo fortsetter å utvikle seg til en mer inkluderende by.

Powered by Labrador CMS