Arbeidstilsynets kontroller av oslobedrifters evne til å overholde koronaregelverket avdekket mange feil i januar i år.

Arbeidstilsynet oppdager brudd på koronareglene i annenhver kontroll i Oslo

I januar utførte Arbeidstilsynet i Oslo 142 kontroller for å sjekke om arbeidsgivere overholder koronabestemmelsene. I halvparten av tilfellene ble det avdekket ett eller flere brudd.

Publisert

VårtOslo kunne i forrige uke fortelle om store utfordringer knyttet til brudd på koronareglement i bygg- og anleggsnæringen. Det er Arbeidstilsynet som har hovedansvaret for å kontrollere at reglene blir fulgt på norske byggeplasser.

I november i fjor fikk de i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å kontrollere arbeidsgivere i bransjer hvor smitte er en særlig risikofaktor.

Dårlige boforhold i karantenetiden

I januar ble det gjennomført 142 kontroller i Oslo. I 49 prosent av disse ble det avdekket et eller flere brudd på koronabestemmelsene. Ti av kontrollene viste mangler som var så graverende at virksomheten ble stengt på stedet. I all hovedsak skyldes stengningene regelbrudd i forbindelse med de boforholdene arbeidsgiver tilbyr i karantenetiden.

— At vi avdekker brudd er å forvente. Vi prioriterer saker basert på risikoanalyser og tips vi får fra innreiseregisteret, sier Katarina Øi Heidem, seksjonssjef i avdeling for Arbeidslivskriminalitet hos Arbeidstilsynet.

Katarina Øi Heidem i Arbeidstilsynet oppfordrer arbeidere i alle bransjer til å rapportere om brudd på koronabestemmelsene.

Av de 142 kontrollene er 45 gjennomført i bygg- og anleggsbransjen, opplyser seksjonssjefen. Tjenesteyting, for eksempel butikk og bilpleie, er en annen bransje der tilsynet har avdekket brudd på koronabestemmelsene.

Arbeidstilsynet oppfordrer arbeidstakere til å melde om mulige brudd på koronabestemmelsene. De vet at det kan være flere årsaker til at særlig utenlandske arbeidstakere kvier seg for å melde fra.

— Manglende tillit til myndighetene eller frykt for å miste jobben kan for eksempel være grunner til å ikke melde fra. Men konkrete tips er avgjørende for å kunne begrense bekjempe smittespredning. Dette er vi svært opptatt av, understreker Øi Heidem.

Raymond Johansen er ikke overrasket

En som har uttrykt stor bekymring for såkalt importsmitte, er byrådsleder Raymond Johansen. VårtOslo viste ham tallene.

— Jeg er ikke overrasket i det hele tatt, men det gjør meg også bekymret. Dette handler om problemer knyttet til importsmitte og karanteneregler som jeg har tatt opp mange ganger. Det er ikke enkelt å overholde smittevernreglene på ei brakke, så det å ha et strengt karanteneregelverk er helt nødvendig.

—Tallene overrasker ikke, sier byrådsleder Raymond Johansen til VårtOslo. Her fra gårsdagens pressekonferanse i Oslo Rådhus.

Arbeidstilsynet har satt i verk flere tiltak som skal gjøre det enklere å varsle ved brudd eller mistanke om brudd. Tilsynet er aktive på sosiale medier, og det er enkelt å tipse via for eksempler Messenger. De tar imot tips og informasjon på flere språk, inkludert polsk, rumensk og litauisk.

I tillegg har Arbeidstilsynet fått på plass en egen nettside der det er mulig å tipse på engelsk.

Opplæring og informasjon er viktig

— Det er mye å hente på å lære opp utenlandske arbeidstagere om hvilke rettigheter de har i Norge. Derfor har vi startet flere informasjonskampanjer på ulike språk, forteller Heidem i Arbeidstilsynet

Et av tiltakene er prosjektet «Know your rights» som skal hjelpe utenlandske arbeidere å forstå både rettigheter og plikter. Her kan man skaffe seg informasjon på åtte ulike språk.

Powered by Labrador CMS